Dział ekologiczny

 

Powołany w 2003 roku w pierwotnej nazwie działu EKO-MET zajmującego się szeroko pojętą tematyką okołoastronomiczną (przyroda, ochrona środowiska, meteorologia, życie na Ziemi). Przez kilka lat dział funkcjonował osobno obok działu meteorologicznego, jednak po 2012 roku został ponownie scalony z działem ekologicznym i pozostał pod niniejszą nazwą.     

Do zadań tego działu należą wszelkie inicjatywy związane z tematyką ochrony fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Żywieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzenie działań szkoleniowych i współpraca z organizacjami o tym profilu działalności. Obecnie dział sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem dydaktyczno-pomiarowej stacji ASTROMETEO, prowadzi działania popularyzatorskie z zakresu meteorologii wśród dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty w postaci prognozowania pogody na obserwacje astronomiczne czy też analizy stanu jakości środowiska naturalnego w Sopotni Wielkiej.

Dział ekologiczny wykazuje się w szczególności:

Obecnie dział koordynuje członkini - Anna Zając.

 

 

 

                                   
                                   
                                   

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – Zapotok:
Data i godzina: 18 października 2021r., godz. 7:45.
Metoda pobrania próbki nr 1: pojemnik jednorazowy specjalnego przeznaczenia.
Miejsce badania: MPWiK Żywiec.
Metoda badawcza: PN-EN ISO 9308-2:2014-06, PN-EN ISO 7899-2:2004, PN-EN ISO 6222:2004.
Bakterie grupy coli:          36  NPL/100ml
Escherichia coli:              1  NPL/100ml
Enterokoki:             0  jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C:           18 jtk/1ml

Metoda pobrania próbki nr 2: pojemnik własny, czysty.
Miejsce badania: MPWiK Żywiec.
Metoda badawcza: PN-EN ISO 6878:2006 pkt 4+Ap1:2010+Ap2:2010.
Fosforany-orto:          <0,077 mg/l

Uwagi:             badanie wykonano na zlecenie Stowarzyszenia POLARIS - OPP.
Sporządził:         MPWiK Żywiec.

 

Mamy przyjemność poinformować, że nasz projekt pt. "Sferyczny Ogród Badawczy" z 2019r. został laureatem ogólnopolskiego konkursu EDUinspiracje 2020, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Konkurs EDUinspiracje w 2020 roku odbywał się pod hasłem „Działam -Upowszechniam-Inspiruję”. Jego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Nasz projekt został nominowany spośród kilkuset, które realizowane były na terenie Polski przez grupy młodzieżowe w 2019r., a następnie po awansie do wąskiej "czołówki" kilku najciekawszych, decyzją Jury Konkursu został ogłoszony jako wyjątkowo inspirujący młodych uczestników. Nagrodą - niespodzianką była... drukarka 3D wraz z filamentami, którą otrzymaliśmy do siedziby w Sopotni Wielkiej w styczniu 2021r. Serdecznie dziękujemy w imieniu swoim własnym jak i grupy inicjatywnej, realizującej projekt "SOB" w 2019r. Nagroda z pewnością będzie inspiracją do kolejnych działań na polu popularyzacji i upowszechniania edukacji pozaformalnej, jaką realizujemy w naszym Stowarzyszeniu od ponad 26 lat!

Miło nam poinformować, że oficjalnie rozpoczynamy realizację projektu dotacyjnego w ramach konkursu Lokalnych Inicjatyw Społecznych firmy Żywiec Zdrój S.A. pt. "Sferyczny ogród badawczy". Będzie on się toczył na terenie Sopotni Wielkiej, ale do udziału serdecznie zapraszamy także osoby zainteresowane z innych miejscowości ościennych jak i turystów (możliwość zwiedzania atrakcji od maja 2019 roku). Projekt ten to najbardziej nietypowa realizacja naszego Stowarzyszenia w ostatnich latach. Po raz pierwszy bowiem w historii, pojawi się stały habitat badawczy, będący swoistego rodzaju "egzo-sferą" albo raczej małym ogrodem botanicznym pod trwałą konstrukcją w kształcie półkuli. Po nią prowadzona będzie ekologiczna uprawa roślin, którą realizować będzie grupa młodzieży lokalnej z pomocą naszych wolontariuszy. Takiego przedsięwzięcia na tym terenie jeszcze nie było...

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Stara Wieś
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,8       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Amelia Majerz

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – okolice wodospadu
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,8       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Wiktoria Dunat

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Kamieniec
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        7,8       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Wiktoria Dunat

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Bory
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        5↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Gabriela Witas

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – koniec drogi do Grygusi
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        5↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Natalia Gruszka

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Stara Wieś, droga do gronia
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        7,2       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Wojciech Widuch

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Grygusie
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        8,4       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Dominika Dędys

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Za woda, droga na Krzyżowski Groń
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        5↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Dominika Pierlak

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Średniówka
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        5,5↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Łukasz Pierlak

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – okolice rozlewni
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        4↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Kamil Dędys

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Kordon
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        8,4       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:      Kamil Dędys

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Stara Wieś, Kocojec
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        7,2       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Klemens Łysień

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – okolice piekarni
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        8,4       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Konrad Marfiany

 


Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – Potok Pierlaków:
Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 19:50.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             0,5          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH:        6,2↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:       40           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Uwagi:               ciek wodny z nurtem bieżącym
Osoba sporządzająca:       Dominika Pierlak


Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – przy siedzibie POLARIS-OPP:
Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 16:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            12,5↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            17,5       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             13         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      22oC        
Wilgotność powietrza:   36%
Uwagi:                 porywisty wiatr, pomiar przy ulicy

 

Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 18:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            13↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            15,5       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             24         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      20oC        
Wilgotność powietrza:   39%
Uwagi:                 porywisty wiatr, pomiar przy ulicy

 

Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 20:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            16↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            31,5↑       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             26         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      15oC        
Wilgotność powietrza:   55%
Uwagi:                 porywisty wiatr, pomiar przy ulicy, widoczny dym z okolicznych kominów
Osoba sporządzająca:      Kamil Dędys

 

Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – droga do Grygusi:
Data i godzina: 7 kwietnia 2018r., godz. 15:45.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:           20,5↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            24       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             37         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      17oC        
Wilgotność powietrza:   43%
Uwagi:                 lekki wiatr
Osoba sporządzająca:     Natalia Gruszka i Wiktoria Dunat

 


Wyniki z badań segregacji odpadów na terenie Sopotni Wielkiej, 19.03.2018r.:

W dniu 19 marca 2018r. w godz. 6:00 - 8:30 młodzież lokalna wraz z koordynatorami Stowarzyszenia POLARIS - OPP wykonała analizę ilościowa wystawianych przez mieszkańców Sopotni Wielkiej worków z odpadami do wywózki. Uzyskano następujące wyniki: