Dział ekologiczny

 

Powołany w 2003 roku w pierwotnej nazwie działu EKO-MET zajmującego się szeroko pojętą tematyką okołoastronomiczną (przyroda, ochrona środowiska, meteorologia, życie na Ziemi). Przez kilka lat dział funkcjonował osobno obok działu meteorologicznego, jednak po 2012 roku został ponownie scalony z działem ekologicznym i pozostał pod niniejszą nazwą.     

Do zadań tego działu należą wszelkie inicjatywy związane z tematyką ochrony fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Żywieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzenie działań szkoleniowych i współpraca z organizacjami o tym profilu działalności. Obecnie dział sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem dydaktyczno-pomiarowej stacji ASTROMETEO, prowadzi działania popularyzatorskie z zakresu meteorologii wśród dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty w postaci prognozowania pogody na obserwacje astronomiczne czy też analizy stanu jakości środowiska naturalnego w Sopotni Wielkiej.

Dział ekologiczny wykazuje się w szczególności:

Obecnie dział koordynuje członkini - Anna Zając.

 

 

 

                                   
                                   
                                   

 

Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – okolice kościoła:
Data i godzina: 22 marca 2018r., godz. 1:30.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            9          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            11       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             22         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      -11oC        
Wilgotność powietrza:   [brak danych]
Uwagi:                 zauważalny dym z okolicznych kominów
Osoba sporządzająca:       Piotr Nawalkowski

 

Wyniki badań jasności nocnego nieba w Sopotni Wielkiej – okolice kościoła:
Data i godzina: 22 marca 2018r., godz. 1:45 - 2:15
Metoda badania: czujnik SQM-L .
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, miejsce osłonięte od otwartych źródeł światła.
Średnia jasność nieba z czterech kierunków 60o nad horyzontem oraz zenitu:             20,50          [mag/arcsec2]
Temperatura zewn.:     -10oC        
Uwagi:                 badanie nieba zachmurzonego (ok. 15%) nad horyzontem, wykonano równoległy pomiar zanieczyszczenia powietrza, brak Księżyca, brak Drogi Mlecznej, oświetlenie uliczne włączone, w otoczeniu częściowo wygaszona iluminacja kościoła, leżąca  pokrywa śnieżna ok. 6cm.
Osoba sporządzająca:       Fatma Mekik

 

 

Wyniki badań jasności nocnego nieba w Sopotni Wielkiej – okolice kościoła:
Data i godzina: 22 marca 2018r., godz. 1:30 - 2:00
Metoda badania: czujnik SQM-L .
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, miejsce osłonięte od otwartych źródeł światła.
Średnia jasność nieba z czterech kierunków 60o nad horyzontem oraz zenitu:             19,75          [mag/arcsec2]
Temperatura zewn.:     -9oC        
Uwagi:                 badanie nieba zachmurzonego (ok. 12%), wykonano równoległy pomiar zanieczyszczenia powietrza, brak Księżyca, brak Drogi Mlecznej, oświetlenie uliczne włączone, w otoczeniu częściowo wygaszona iluminacja kościoła, leżąca  pokrywa śnieżna ok. 6cm.
Osoba sporządzająca:       Adam Svedman

 

 

Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – Zapotok, siedziba POLARIS-OPP:
Data i godzina: 18 lutego 2018r., godz. 14:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:             41↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:             45↑      [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             80↑          [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      3,5oC        
Wilgotność powietrza:   63%
Uwagi:                 lekki powiew wiatru; zauważalny dym z okolicznych kominów
Osoba sporządzająca:       Aleksander Blida

 

Wyniki badań śniegu w obszarze Sopotnia Wielka – „Zapotok”, okolice siedziby POLARIS-OPP:
Data i godzina: 8 lutego 2018r., godz. 13:30.
Metoda pobrania próbki: odsłonięto i pobrano szpatułką drewnianą do zamykanej szalki Petriego materiał z wnętrza leżącej na ziemi pokrywy śnieżnej (ok. 17cm.), zagrzano w pomieszczeniu, następnie ciecz pobrano pipetą do fiolki;  pojemniki i przybory niejałowe, czyste.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             1­↑          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH (6,2-8,4):        <6,2↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:         20           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Poziom pH (1-14):        6       [dop. 6,5 – 9,5]
Uwagi:               opad śniegu 7-8.02.2018r.
Osoba sporządzająca:       Weronika Janik

 

 

Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – Zapotok, siedziba POLARIS-OPP:
Data i godzina: 8 lutego 2018r., godz. 14:15.
Metoda badania: czujnik laserowy SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:             70↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:             85↑      [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             128↑          [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      1oC        
Wilgotność powietrza:   86%
Uwagi:                 brak wiatru, lekka mgła i drobne opady śniegu
Osoba sporządzająca:       Natalia Gruszka

 

Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – Średniówka:
Data i godzina: 30 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             0,7↑­          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH:        6,5       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:       40           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Uwagi:               ciek wodny z nurtem bieżącym
Osoba sporządzająca:       Konrad Marfiany


Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – Za wodą, okolice zjazdu na Krzyżowski Groń:
Data i godzina: 30 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             1↑­          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH:        6,8       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:      120           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Uwagi:               ciek wodny z nurtem bieżącym na otwartym polu
Osoba sporządzająca:       Dominika Pierlak


Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – Kamieniec, okolice Strażnicy:
Data i godzina: 30 stycznia 2018r., godz. 16:00.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             1↑­          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH:        <6,2      [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:      40           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Uwagi:               ciek wodny z nurtem bieżącym
Osoba sporządzająca:      Weronika Janik

 

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – ujęcie w okolicach sklepu ABC, Stara Wieś:
Data i godzina: 30 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,5       [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:        40            [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              120         (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0,5             (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             30           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1↑­          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:             badanie wykonano ok. godz. 21:00.
Sporządziła:      Amelia Majerz