Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – przy siedzibie POLARIS-OPP:
Data i godzina: 06 marca 2018r., godz. 18:30.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            4          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            4       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             16         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      4oC        
Wilgotność powietrza:   70%
Uwagi:                 lekki powiew wiatru, brak opadów
Osoba sporządzająca:      Wiktoria Dunat

 

 

 Poczytaj więcej o naszym projekcie:

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia – edycja 2017”.