Dział fizyczny

 

 

Powołany w 2006 roku na wniosek dwójki koordynatorów zajmujących się fizyką dydaktyczną i astronomią obserwacyjną. Ich pomysł polegał na wprowadzeniu w działalność Stowarzyszenia licznych warsztatów i zajęć interaktywnych dla młodzieży, ukazujących w ciekawy sposób różne zjawiska fizyczne zachodzące zarówno na ziemi jak i w kosmosie.

Do roku 2009 dział prowadzi szeroką działalność szkoleniową organizując pokazy zabawek fizycznych, konstruując przeróżne urządzenia szkoleniowe, angażując do aktywności zarówno dzieci, młodzież, a nawet dorosłych uczestników spotkań, szkoleń, zjazdów i obozów czy projektów dotacyjnych. W 2013 roku został przejęty przez nowego koordynatora po dwóch latach stagnacji działań i braku nowego otwarcia. Niestety bez większych efektów do 2020r. kiedy to ponownie pozostał bez koordynatora z przyczyn rezygnacji tejże osoby, podyktowanej sytuacją pandemiczną.

Najciekawszymi osiągnięciami tego działu były dotychczas:

Obecnie dział pozostaje bez koordynacji - decyzja na najbliższym Walnym Zebraniu.