Dział administracyjno-księgowy

 

Funkcjonuje praktycznie od początków pełnoprawnej działalności Stowarzyszenia nazywany w pierwszych latach "księgowością Polarisu", jednak  jako samodzielna jednostka organizacyjna założona oficjalnie dopiero w 2004 roku. Nieprzerwanie koordynuje wewnętrzną politykę księgową i przygotowuje niezbędne dokumenty dla zewnętrznego biura rachunkowego  oraz rozlicza i nadzoruje finansowo wszystkie projekty dotacyjne od 2001 roku.

Do najważniejszych zadań tego działu można zaliczyć:

 • prowadzenie pełnej księgowości Stowarzyszenia,
 • prowadzenie archiwum korespondencji,
 • zarządzanie dokumentacją rozliczeniową,
 • korespondencję z urzędami i instytutami obrachunkowymi,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • nadzór prawny i finansowy nad realizacją projektów dotacyjnych,
 • inne czynności związane z administracją powierzoną przez Zarząd.

Od początków funkcjonowania działu prace koordynuje jedna osoba zrzeszona w POLARIS-OPP - wolontariuszka.

 

                                   
                                   
                                   

 

 

 

Rozliczanie przed urzędem skarbowym za 2020r. trwa. Można więc cały czas przekazywać swój 1% podatku na Ogólnopolską Akcję "1% na astronomię", gdzie m.in. wspieramy jak co roku działania na rzecz ochrony ciemnego nieba, ale i nie tylko. W czasie pandemii COVID-19 i podczas licznych ograniczeń oraz obostrzeń wprowadzanych w Polsce, Astroprocent wsparł również aktywne uczestnictwo we wspólnych, zdalnych zajęciach pilotażowych w postaci meetingów z teleskopami w czasie pandemii COVID-19, finansując chociażby zakup trzech małych teleskopów wraz z akcesoriami, które udostępniane są do domów zainteresowanych rodzin. O tym właśnie mówi opublikowane już w marcu zestawienie wydatków 1% za 2019r., które ponosiliśmy jako administrator Akcji na przestrzeni 2020r. Pomimo, że zgodnie z przepisami o rachunkowości sprawozdawczość za rok ubiegły publikujemy z początkiem lipca 2021r., już teraz na stronie www.astroprocent.pl prezentujemy podział środków i cele ich wydatkowania w formie graficznej. Warto się z nimi zapoznać, aby mieć świadomość na co przeznaczamy pozyskane odpisy podatkowe. Zachęcamy zatem do wpisania numeru KRS: 0000076686 w swojego PITa za 2020r. i przyłączenia się tym samym do wsparcia czynnych działań na rzecz ochrony ciemnego nieba w Polsce jak i popularyzacji astronomii amatorskiej!

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmienia wiele w naszym życiu - także osób prawnych, do których zalicza się nasza organizacja. Z powodu braku możliwości spotkania członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP, po raz pierwszy w historii naszej działalności odbędzie się Walne Zebranie w wersji on-line, czyli za pośrednictwem narzędzi komunikacji na odległość. Meeting będzie miał miejsce za pośrednictwem sieci Internet i zgodnie ze zmienioną ustawą Prawo o Stowarzyszeniach (nowelizacja wprowadzona tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0 w dn. 20 kwietnia br.), będzie można śledzić jego przebieg na żywo na niniejszej stronie www.polaris.org.pl  Pozostałe informacje można znaleźć w treści poniższej uchwały Zarządu Stowarzyszenia POLARIS - OPP:

 

Szanowni Państwo.
 

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w dn. 24.03.2019r podjął uchwałę nr ZZ/24/03/2019/A/14 o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2019 roku (sprawozdawcze):

• termin I – 04.05.2019r., godz. 23:59.
• termin II – 05.05.2019r., godz. 12:00. (wiążący). 

Miejscem organizowanego zebrania będzie siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174.

Przewidywany porządek obrad:

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w dn. 07.03.2016r. podjął uchwałę nr ZZ/07/03/2016/A/13e o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2016 roku (sprawozdawczo-wyborcze):

 • termin I – 07.05.2016, godz. 12:00.
 • termin II – 08.05.2016, godz. 12:00 (wiążące).


Miejscem organizowanego zebrania będzie siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174.Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w dn. 13.03.2015r. podjął uchwałę nr ZZ/13/03/2015/B/14a o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2015 roku (sprawozdawcze):

 • termin I – 01.05.2014, godz. 12:00.
 • termin II – 02.05.2015, godz. 14:00.


Miejscem organizowanego zebrania będzie siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174.


Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w dn. 23.02.2014r. podjął uchwałę nr ZZ/23/02/2014/A/12 o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2014 roku (sprawozdawcze):

 • termin I – 02.05.2014, godz. 18:00.
 • termin II – 03.05.2014, godz. 15:00.


Miejscem organizowanego zebrania będzie siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174.

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej organizacji w następujących terminach i miejscu:

 •  termin I – 04.05.2012, godz. 12:00.
 •  termin II – 05.05.2012, godz. 12:00.

Miejscem obrad będzie tradycyjnie siedziba w Sopotni Wielkiej nr bud. 174.  Zgodnie ze Statutem, Walne Zebranie będzie prawomocne jeśli w pierwszym terminie weźmie w nim udział połowa członków, a w drugim terminie nie mniej niż 1/4 poczetu, przy czym uprawnionymi do głosowania są wszyscy, aktualni członkowie powyżej 16 roku życia, za wyjątkiem członków honorowych. Ci ostatni posiadają prawo tzw. głosu doradczego, czyli indywidualnej opinii na dany temat oraz zgłaszania wolnych wniosków. Podobny zapis dotyczy gości zaproszonych na posiedzenie. Program obrad w tym roku będzie zawierał...

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na podstawie uchwały nr ZZ/29/03/2011/A/13, podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczego za 2010 rok w następujących terminach:

 • termin I - 30.04.2011, godz. 12:00,
 • termin II - 01.05.2011, godz. 12:00.

 

 

Miejscem obrad będzie tradycyjnie siedziba naszej organizacji w Sopotni Wielkiej nr bud. 174.  Zgodnie ze Statutem, Walne Zebranie będzie prawomocne jeśli w pierwszym terminie weźmie w nim udział połowa członków, a w drugim terminie nie mniej niż 1/4 poczetu, przy czym uprawnionymi do głosowania są wszyscy, aktualni członkowie powyżej 16 roku życia, za wyjątkiem członków honorowych. Ci ostatni posiadają prawo tzw. głosu doradczego, czyli indywidualnej opinii na dany temat.

 
 
 
Stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie znowelizowaną ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146),  publikujemy Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP za 2009 rok, zatwierdzone w terminie do 15 dni przez Walne Zebranie naszej organizacji, które miało miejsce 02 maja 2010 roku w Sopotni Wielkiej. Dokument ten zawiera jak zwykle podstawowe informacje o osiągnięciach jak i zakresie realizacji celów statutowych oraz podsumowanie danych finansowo-kadrowych. Plik w wersji PDF można pobrać z podstrony Sprawozdania z działalności.
 
 
 

02 maja 2010r. w Sopotni Wielkiej odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Udział w nim wzięło 10 osób z poczetu naszej organizacji oraz kilkoro zaproszonych gości. Obrady rozpoczęły się krótko po godzinie 12:00 w terminie drugim i trwały wraz z wnioskami własnymi do godziny 18:00. W trakcie tych ponad pięciu godzin dyskusji podjęto szereg istotnych decyzji dotyczących najbliższych działań POLARIS-OPP, których przegląd wraz z załącznikami prezentujemy w poniższym zestawieniu...