Dział administracyjno-księgowy

 

Funkcjonuje praktycznie od początków pełnoprawnej działalności Stowarzyszenia nazywany w pierwszych latach "księgowością Polarisu", jednak  jako samodzielna jednostka organizacyjna założona oficjalnie dopiero w 2004 roku. Nieprzerwanie koordynuje wewnętrzną politykę księgową i przygotowuje niezbędne dokumenty dla zewnętrznego biura rachunkowego  oraz rozlicza i nadzoruje finansowo wszystkie projekty dotacyjne od 2001 roku.

Do najważniejszych zadań tego działu można zaliczyć:

  • prowadzenie pełnej księgowości Stowarzyszenia,
  • prowadzenie archiwum korespondencji,
  • zarządzanie dokumentacją rozliczeniową,
  • korespondencję z urzędami i instytutami obrachunkowymi,
  • przygotowanie sprawozdań finansowych,
  • nadzór prawny i finansowy nad realizacją projektów dotacyjnych,
  • inne czynności związane z administracją powierzoną przez Zarząd.

Od początków funkcjonowania działu prace koordynuje jedna osoba zrzeszona w POLARIS-OPP - wolontariuszka.

 

                                   
                                   
                                   

 

 

 

02 maja 2010r. w Sopotni Wielkiej odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Udział w nim wzięło 10 osób z poczetu naszej organizacji oraz kilkoro zaproszonych gości. Obrady rozpoczęły się krótko po godzinie 12:00 w terminie drugim i trwały wraz z wnioskami własnymi do godziny 18:00. W trakcie tych ponad pięciu godzin dyskusji podjęto szereg istotnych decyzji dotyczących najbliższych działań POLARIS-OPP, których przegląd wraz z załącznikami prezentujemy w poniższym zestawieniu...

 

 

 


 

 
 
Trwa okres rozliczeń podatkowych za 2009 rok a wraz z nim coroczna Akcja "1% na astronomię". W tym samym czasie podsumowaliśmy wydatki i działania za ubiegłoroczne inicjatywy związane z polskimi obchodami Międzynarodowego Roku Astronomii, które po konsultacjach społecznych postanowiliśmy wesprzeć środkami z Astroprocentu.  Zestawienie tych informacji można znaleźć na stronie www.astroprocent.pl pod linkiem Na co przeznaczamy fundusze, w postaci raportu merytorycznego i statystyk finansowych. Szczegółowe rozliczenie jak i obszerniejsze relacje z działań ukażą się również w II kwartale br. w ogólnym sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP za ubiegły rok. W przypadku Astroprocentu należy pamiętać, że opublikowany raport odnosi się do środków pozyskanych z 1% za 2007 rok, których wydatkowanie zakończyło się dopiero na przełomie grudnia i stycznia 2009/2010.