Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na podstawie uchwały nr ZZ/29/03/2011/A/13, podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczego za 2010 rok w następujących terminach:

  • termin I - 30.04.2011, godz. 12:00,
  • termin II - 01.05.2011, godz. 12:00.

 

 

Miejscem obrad będzie tradycyjnie siedziba naszej organizacji w Sopotni Wielkiej nr bud. 174.  Zgodnie ze Statutem, Walne Zebranie będzie prawomocne jeśli w pierwszym terminie weźmie w nim udział połowa członków, a w drugim terminie nie mniej niż 1/4 poczetu, przy czym uprawnionymi do głosowania są wszyscy, aktualni członkowie powyżej 16 roku życia, za wyjątkiem członków honorowych. Ci ostatni posiadają prawo tzw. głosu doradczego, czyli indywidualnej opinii na dany temat.
 
 
 
Proponowany przebieg tegorocznych obrad Walnego Zebrania zawiera:
1. Otwarcie Zebrania i sprawdzenie ważności.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza / protokolanta Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad / ewentualne wprowadzenie zmian. 
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
7. Przedstawienie protokołu Komisji Inspekcyjnej z kontroli Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2010r.
8. Debata nad działami tematycznymi POLARIS-OPP.
9. Debata nad składkami członkowskimi na okres 2011/2012. 
11. Debaty nad działalnością bieżącą Stowarzyszenia.
12. Wnioski własne.
13. Sporządzenie protokołu z zebrania wraz z załącznikami.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania. 
 
 
Przypominamy, że do 30 kwietnia 2011r. do godz. 12:00 (termin nieprzekraczalny), można składać pisemne wnioski i projekty do Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Oznacza to, że każdy członek Stowarzyszenia może wysłać pocztą lub e-mailem swoje opinie lub wnioski do rozpatrzenia przez najwyższą władzę naszej organizacji, przy czym należy pamiętać, aby pismo takie lub e-mail wpłynął do Zarządu przed ww. terminem. Oficjalnymi danymi na jakie można wysyłać wnioski własne opublikowane są na podstronie Kontakt.
 
Wnioski można również zgłosić w trakcie obrad zarówno podczas konkretnej debaty lub też w punkcie przewidzianym na wolne tematy. 
 
 
Jednocześnie zachęcamy serdecznie do oddawania głosów na Tytuł Polarisowca Roku 2010. Zarząd na ostatnich posiedzeniach nominował w tym celu 3 osoby, ale swój głos można także oddać na innego członka POLARIS-OPP. W odróżnieniu od Walnego Zebrania, w tym przypadku nominować może każdy bez względu na wiek i rangę członkowską. Obowiązuje jedynie niepisana zasada iż nie oddajemy głosów na swoją własną osobę oraz na Prezesa Zarządu z racji pełnienia roli "sędziowskiej". Nominować można za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji (SMS, e-mail, tel., osobiście itp.).
 
Na koniec Zarząd POLARIS-OPP apeluje do wszystkich członków naszej organizacji o zgłaszanie swojej obecności bądź podania powodu ewentualnego braku uczestnictwa w najbliższym Walnym Zebraniu. Warto pamiętać, że nie stawienie się na posiedzeniu bez podania powodu może skutkować skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia!
 
 
Informujemy, że na wzór zeszłorocznych voucherów na bezpłatne zakwaterowanie w budynku z siedzibą POLARIS-OPP, także i w tym roku ilość noclegów jest taka sama: aktualni członkowie - 1 osobodzień,  koordynatorzy działów - 2 osobodni, koordynatorzy pełniący funkcje w Zarządzie lub Komisji - 3 osobodni na 2011 rok. Vouchery można wykorzystać podczas najbliższego zjazdu wiosennego - Majówka 2011. Pozostałe osoby i gości obowiązuje stała stawka w wysokości 25zł./os. za dobę.
 
 
Do zobaczenia w Sopotni Wielkiej!