Dział ekologiczny

 

Powołany w 2003 roku w pierwotnej nazwie działu EKO-MET zajmującego się szeroko pojętą tematyką okołoastronomiczną (przyroda, ochrona środowiska, meteorologia, życie na Ziemi). Przez kilka lat dział funkcjonował osobno obok działu meteorologicznego, jednak po 2012 roku został ponownie scalony z działem ekologicznym i pozostał pod niniejszą nazwą.     

Do zadań tego działu należą wszelkie inicjatywy związane z tematyką ochrony fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Żywieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzenie działań szkoleniowych i współpraca z organizacjami o tym profilu działalności. Obecnie dział sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem dydaktyczno-pomiarowej stacji ASTROMETEO, prowadzi działania popularyzatorskie z zakresu meteorologii wśród dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty w postaci prognozowania pogody na obserwacje astronomiczne czy też analizy stanu jakości środowiska naturalnego w Sopotni Wielkiej.

Dział ekologiczny wykazuje się w szczególności:

Obecnie dział koordynuje członkini - Anna Zając.

 

 

 

                                   
                                   
                                   

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – okolice kościoła/wieś:
Data i godzina: 10 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik wyjałowiony
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,0       [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:      20           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              70           (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0,1          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             10           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1­↑          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 brak
Sporządził:         Andrzej Janik

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – Za wodą, okolice zjazdu do Krzyżowej:
Data i godzina: 10 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik wyjałowiony
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,0       [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:      0             [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              120         (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0,1          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             15           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1­↑          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 brak
Sporządził:         Dominika Pierlak

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – Średniówka, ujęcie drugie, filtrowane:
Data i godzina: 10 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik wyjałowiony (woda filtrowana)
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,0       [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:      15           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              50           (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0             (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0             (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             5             (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1↑­          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 filtr węglowy
Sporządził:         Konrad Marfiany  

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – Stara Wieś:
Data i godzina: 10 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik wyjałowiony
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        <6,0    [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:      10           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              70           (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0            (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             10           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1↑­          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 brak
Sporządził:         Wojciech Widuch

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – Zapotok, ujęcie filtrowane:
Data i godzina: 10 stycznia 2018r., godz. 18:30.
Metoda pobrania próbki: bezpośrednio z kranu
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        <6,0    [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:      10           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              30           (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0            (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             10           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1↑­          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 odwrócona osmoza
Sporządził:         Iciek Michał

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – Zapotok, ujęcie filtrowane:
Data i godzina: 7 stycznia 2018r., godz. 13:50.
Metoda pobrania próbki: bezpośrednio z kranu
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,5          [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:      40           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              50        (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0,1          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             10           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1­↑          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 odwrócona osmoza
Sporządził:         Anna Zając

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – Zapotok:
Data i godzina: 7 stycznia 2018r., godz. 13:50.
Metoda pobrania próbki: pojemnik wyjałowiony
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,5          [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:       0            [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              120         (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0,1          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             10           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1↑­          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 brak
Sporządził:         Anna Zając

 

 

 
 

 

Na niniejszej stronie można zobaczyć wyniki badań stanu środowiska naturalnego na terenie Sopotni Wielkiej oraz część ręcznie wykonywanych pomiarów z czujników dydaktyczno-pomiarowego ogródka ASTROMETEO
(w tym m.in. stężenie pyłów PM2.5 oraz PM10, UV, mag/arcsec2, a także pomiary meteorologiczne oraz inne).

 

 

 

 

     
         
         
       

 

 

Na przełomie roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. "Nasze otoczenie - nasze środowisko", w ramach którego na terenie naszej rodzimej miejscowości - Sopotni Wielkiej, przez ponad 4 miesiące będą prowadzone systematyczne pomiary stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza, wody, gleby i ciemnego nieba (tzw. ekologia nocy). W ich wykonanie będą zaangażowani nie tylko koordynatorzy Stowarzyszenia POLARIS-OPP, ale przede wszystkim lokalna młodzież, która będzie współuczestniczyć zarówno w zbieraniu jak i przetworzeniu oraz publikacji danych na zewnątrz.  Wyniki te będą dostępne zewnętrznie na naszej stronie internetowej, dzięki czemu nie tylko mieszkańcy, ale i przyjeżdżający do nas turyści, będą mogli sprawdzić jakość powietrza, wody, czy pogodę na obserwacje astronomiczne. Sprzęt zakupiony w ramach tego przedsięwzięcia, trafi docelowo pod opiekę działu ekologicznego naszej organizacji i zostanie później zamontowany w pomiarowo-dydaktycznym ogródku ASTROMETEO, a więc będzie służył zainteresowanym także po zakończeniu projektu.