Aktualnie dostępne są następujące wzory raportów i formularzy obserwacyjnych (wersje PDF):

 

     
ASTROMETEO1 - tygodniowe zestawienie wartości dobowych ze stacji
ASTROMETEO w Sopotni Wielkiej:
     
      
  ASTROMETEO2 - raport dobowy do spisu wartości meteorologicznych
ze stacji ASTROMETEO w Sopotni Wielkiej (system cztero-spisowy):
     
      
 ASTROMETEO3 - raport dobowy do spisu wartości meterologicznych
stacji ASTROMETEO w Sopotni Wielkiej (system dwu-spisowy):
     
      
 ASTROMETEO2008(4) - wersja raportu meteorologicznego do
samodzielnego prognozowania pogody ze stacji ASTROMETEO
w Sopotni Wielkiej (system dwu-spisowy):
     
      
 CSO1 - wersja pisemna podstawowego raportu sprawozdawczego
do każdego typu obserwacji:
     
      
 DRO v.1 - Dziennikowy Rewers Obserwacyjny
(zapis samej sygnatury obserwacji):
     
      
 Jak nagrywać CSO2 - kolejność podawania informacji dyktowanych
w raportach sprawozdawczych do każdego typu obserwacji:
     
      
 MSP v.3.1 - raport miesięcznego spisu pogody do samodzielnego
wypełniania w dowolnym miejscu obserwacji:
     
      
 O/O - klasyfikacja miejsc obserwacyjnych pod względem
położenia (tzw. okręgi):
     
      
 RDF - raport do fotograficznej sesji obserwacyjnej:      
      
 RDK - raport do kometarnej sesji obserwacyjnej:
     
      
 RDM - raport do meteorowej sesji obserwacyjnej:
     
      
 RDS v.3 - raport do słonecznej sesji obserwacyjnej:
     
      
 RZZ v.1. - raport z zagrożeń zaistniałych na sesji obserwacyjnej:
     
      
 Seting, seeing, wiatr - skale obserwacyjne POLARIS-OPP: