Dział ekologiczny

 

Powołany w 2003 roku w pierwotnej nazwie działu EKO-MET zajmującego się szeroko pojętą tematyką okołoastronomiczną (przyroda, ochrona środowiska, meteorologia, życie na Ziemi). Przez kilka lat dział funkcjonował osobno obok działu meteorologicznego, jednak po 2012 roku został ponownie scalony z działem ekologicznym i pozostał pod niniejszą nazwą.     

Do zadań tego działu należą wszelkie inicjatywy związane z tematyką ochrony fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Żywieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzenie działań szkoleniowych i współpraca z organizacjami o tym profilu działalności. Obecnie dział sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem dydaktyczno-pomiarowej stacji ASTROMETEO, prowadzi działania popularyzatorskie z zakresu meteorologii wśród dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty w postaci prognozowania pogody na obserwacje astronomiczne czy też analizy stanu jakości środowiska naturalnego w Sopotni Wielkiej.

Dział ekologiczny wykazuje się w szczególności:

Obecnie dział koordynuje członkini - Anna Zając.

 

 

 

                                   
                                   
                                   

 

Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – Zapotok, siedziba POLARIS-OPP:
Data i godzina: 01 lutego 2018r., godz. 17:00.
Metoda badania: czujnik laserowy SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:             2          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:             9       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             8          [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      5oC        
Wilgotność powietrza:   74%
Uwagi:                 silny wiatr, mżawka. 
Osoba sporządzająca:       Piotr Nawalkowski

 

Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – Średniówka:
Data i godzina: 01 lutego 2018r., godz. 17:15.
Metoda badania: czujnik laserowy SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:             21­          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:             49­       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             44­           [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      6oC        
Wilgotność powietrza:   73%
Uwagi:                 lekki wiatr, mżawka 
Osoba sporządzająca:       Łukasz Pierlak

 

Wyniki badań śniegu w obszarze Sopotnia Wielka – okolice wodospadu:
Data i godzina: 26 stycznia 2018r., godz. 17:20.
Metoda pobrania próbki: odsłonięto i pobrano szpatułką drewnianą do zamykanej szalki Petriego materiał z wnętrza leżącej na ziemi pokrywy śnieżnej (ok. 4cm.), zagrzano w samochodzie, następnie ciecz pobrano pipetą do fiolki;  pojemniki i przybory niejałowe, czyste.
Miejsce badania: na miejscu, w pojeździe.
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             0,3          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH (6,2-8,4):        <6,2       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:         10           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Poziom pH (1-14):        6       [dop. 6,5 – 9,5]
Uwagi:               opad śniegu 18.01.2018r. i 21.01.2018r., punkt pobrania próbki 150m. od wodospadu w kierunku północnym.
Osoba sporządzająca:       Weronika Janik

 

 

Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – okolice wodospadu:

Data i godzina: 26 stycznia 2018r., godz. 17:45.
Metoda badania: czujnik laserowy SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:             4         [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:             10       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             23           [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      1oC        
Wilgotność powietrza: 84%
Uwagi:                 brak wiatru, punkt pomiaru 150m. od wodospadu w kierunku północnym.
Osoba sporządzająca:       Natalia Gruszka

 

 
 

 

 

 

     Wyniki badań wody powierzchniowej na terenie Sopotni Wielkiej
 
 

 

 

 
 

 

 

 

     Wyniki badań wody pitnej na terenie Sopotni Wielkiej
 
 

 

 

 
 

 

 

 

     Wyniki badań gleby na terenie Sopotni Wielkiej
 
 

 

 

 
 

 

 

 

     Wyniki badań śniegu na terenie Sopotni Wielkiej
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
     Wyniki badań jakości powietrza na terenie Sopotni Wielkiej
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
     Wyniki badań jasności nocnego nieba na terenie Sopotni Wielkiej
 
 

 

 

Wyniki badań jasności nocnego nieba w Sopotni Wielkiej – Kamieniec, okolice przystanku busów:
Data i godzina: 24 stycznia 2018r., godz. 18:15 – 18:35.
Metoda badania: czujnik SQM-L .
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, miejsce osłonięte od otwartych źródeł światła.
Jasność nieba w zenicie:             18,48          [mag/arcsec2]
Jasność nieba 60o nad horyzontem w kierunku południowym:             -          [mag/arcsec2]
Jasność nieba 60o nad horyzontem w kierunku zachodnim:             18,37          [mag/arcsec2]
Jasność nieba 60o nad horyzontem w kierunku północnym:             19,38          [mag/arcsec2]
Jasność nieba 60o nad horyzontem w kierunku wschodnim:             18,97          [mag/arcsec2]
Temperatura zewn.:      6oC        
Uwagi:                 badanie nieba zachmurzonego (ok. 80%), wykonano równoległy pomiar zanieczyszczenia powietrza, obecny Księżyc w pierwszej kwadrze, brak Drogi Mlecznej, oświetlenie uliczne włączone, widoczne plamy światła od pobliskich wyciągów narciarskich w Korbielowie, leżąca  pokrywa śnieżna ok. 8cm, widoczny i odczuwalny smog.
Osoba sporządzająca:       Dominika Pierlak