Dział ekologiczny

 

Powołany w 2003 roku w pierwotnej nazwie działu EKO-MET zajmującego się szeroko pojętą tematyką okołoastronomiczną (przyroda, ochrona środowiska, meteorologia, życie na Ziemi). Przez kilka lat dział funkcjonował osobno obok działu meteorologicznego, jednak po 2012 roku został ponownie scalony z działem ekologicznym i pozostał pod niniejszą nazwą.     

Do zadań tego działu należą wszelkie inicjatywy związane z tematyką ochrony fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Żywieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzenie działań szkoleniowych i współpraca z organizacjami o tym profilu działalności. Obecnie dział sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem dydaktyczno-pomiarowej stacji ASTROMETEO, prowadzi działania popularyzatorskie z zakresu meteorologii wśród dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty w postaci prognozowania pogody na obserwacje astronomiczne czy też analizy stanu jakości środowiska naturalnego w Sopotni Wielkiej.

Dział ekologiczny wykazuje się w szczególności:

Obecnie dział koordynuje członkini - Anna Zając.

 

 

 

                                   
                                   
                                   

 

Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – potok Pierlaków, okolice wodociągu:
Data i godzina: 16 stycznia 2018r., godz. 17:00.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             1↑­          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH:        6,2      [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:      40           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Uwagi:               ciek wodny z nurtem bieżącym
Osoba sporządzająca:       Natalia Gruszka

 

 

Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – okolice pensjonatu „U Teresy”:
Data i godzina: 16 stycznia 2018r., godz. 17:00.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             1↑­          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH:        6,2       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:      40           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Uwagi:               ciek wodny z nurtem bieżącym
Osoba sporządzająca:       Wiktoria Dunat

 

 

 

Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – okolice sklepu ABC, Borki:
Data i godzina: 16 stycznia 2018r., godz. 17:00.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             1↑        (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH:        6,5       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:      80           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Uwagi:               ciek wodny z nurtem bieżącym
Osoba sporządzająca:       Gabriela Witas

 

 

 

Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – okolice zjazdu na Krzyżową:
Data i godzina: 16 stycznia 2018r., godz. 17:00.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             1↑­          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH:        6,8       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:      100           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Uwagi:               ciek wodny z nurtem bieżącym
Osoba sporządzająca:       Dominika Pierlak

 

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – ZS nr 4:
Data i godzina: 16 stycznia 2018r., godz. 15:00.
Metoda pobrania próbki: pojemnik jałowy
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        <6,0    [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:      10           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              150         (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                  0            (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0            (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             10           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             0,5          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 brak
Sporządził:         Iciek Michał

 

 

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – ujęcie w okolicach pensjonatu "U Teresy":
Data i godzina: 12 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik jałowy.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,0       [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:        0           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              120         (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0             (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:              5             (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1­↑          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:               brak
Sporządziła:      Wiktoria Dunat

 

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – ujęcie w okolicach sklepu ABC, Borki:
Data i godzina: 16 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik jałowy
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,0       [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:       0            [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              120         (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0             (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             40           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1↑­          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:             badanie wykonano powtórnie względem wyników z dn.10.01.2018r.
Sporządziła:       Gabriela Witas

 

 

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – Średniówka, ujęcie pierwsze:
Data i godzina: 10 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik wyjałowiony
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,0       [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:      0             [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              70           (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0             (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             10           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1­↑          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 brak
Sporządziła:       Łukasz Pierlak

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – Grygusie:
Data i godzina: 10 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik wyjałowiony
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,0       [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:      0             [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              120         (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0,1          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             10           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1­↑          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 badanie wykonano dwukrotnie, powtórzono w celu weryfikacji – wyniki identyczne.
Sporządził:         Dominika Dędys i Natalia Gruszka

 

Wyniki badań wody pitnej w obszarze Sopotnia Wielka – okolice „Zielonej Szkoły”:
Data i godzina: 10 stycznia 2018r., godz. 16:30.
Metoda pobrania próbki: pojemnik wyjałowiony
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,0
       [dop. 6,5 – 9,5]
Alkaliczność:      0             [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Twardość wody:              140         (dop. 60 – 500 ppm (mg/l)]
Żelazo:                                 0,1          (dop. < 0,2 ppm (mg/l)]
Chlor:                   0            (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Azotany:             10           (dop. < 50 ppm (mg/l)]
Azotyny:             1↑
­          (dop. < 0,5 ppm (mg/l)]
Uwagi:                 wymag.dodakt.info.dot. źródła pobrania próbki
Sporządził:         Kamil Dędys