Wyniki badań śniegu w obszarze Sopotnia Wielka – „Zapotok”, okolice siedziby POLARIS-OPP:
Data i godzina: 8 lutego 2018r., godz. 13:30.
Metoda pobrania próbki: odsłonięto i pobrano szpatułką drewnianą do zamykanej szalki Petriego materiał z wnętrza leżącej na ziemi pokrywy śnieżnej (ok. 17cm.), zagrzano w pomieszczeniu, następnie ciecz pobrano pipetą do fiolki;  pojemniki i przybory niejałowe, czyste.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             1­↑          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH (6,2-8,4):        <6,2↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:         20           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Poziom pH (1-14):        6       [dop. 6,5 – 9,5]
Uwagi:               opad śniegu 7-8.02.2018r.
Osoba sporządzająca:       Weronika Janik

 

 

 

 Poczytaj więcej o naszym projekcie:

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia – edycja 2017”.