Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – okolice kościoła:
Data i godzina: 22 marca 2018r., godz. 1:30.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            9          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            11       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             22         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      -11oC        
Wilgotność powietrza:   [brak danych]
Uwagi:                 zauważalny dym z okolicznych kominów
Osoba sporządzająca:       Piotr Nawalkowski

 

 

 Poczytaj więcej o naszym projekcie:

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia – edycja 2017”.