Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – Potok Pierlaków:
Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 19:50.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             0,5          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH:        6,2↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:       40           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Uwagi:               ciek wodny z nurtem bieżącym
Osoba sporządzająca:       Dominika Pierlak


 

 Poczytaj więcej o naszym projekcie:

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia – edycja 2017”.