Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – droga do Grygusi:
Data i godzina: 7 kwietnia 2018r., godz. 15:45.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:           20,5↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            24       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             37         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      17oC        
Wilgotność powietrza:   43%
Uwagi:                 lekki wiatr
Osoba sporządzająca:     Natalia Gruszka i Wiktoria Dunat

 

 

 Poczytaj więcej o naszym projekcie:

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia – edycja 2017”.