Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – przy siedzibie POLARIS-OPP:
Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 16:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            12,5↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            17,5       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             13         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      22oC        
Wilgotność powietrza:   36%
Uwagi:                 porywisty wiatr, pomiar przy ulicy

 

Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 18:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            13↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            15,5       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             24         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      20oC        
Wilgotność powietrza:   39%
Uwagi:                 porywisty wiatr, pomiar przy ulicy

 

Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 20:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            16↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            31,5↑       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             26         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      15oC        
Wilgotność powietrza:   55%
Uwagi:                 porywisty wiatr, pomiar przy ulicy, widoczny dym z okolicznych kominów
Osoba sporządzająca:      Kamil Dędys

 

 

 Poczytaj więcej o naszym projekcie:

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia – edycja 2017”.