Podstrona zawiera aktualne informacje na temat składu osobowego władz stowarzyszenia począwszy od Zarządu, poprzez Komisję Inspekcyjną, a na Walnym Zebraniu kończąc, które zgodnie ze Statutem stanowi najwyższą władzę w stowarzyszeniu. Korespondencję do ww. organów należy kierować na podane poniżej dane teleadresowe, z zaznaczeniem do kogo ma być skierowana przesłana wiadomość. Stowarzyszenie nie udostępnia prywatnych adresów e-mail i innych danych osób wchodzących w skład poszczególnych organów, chyba że adresat bezpośrednio wyrazi na to zgodę.

 

Walne Zebranie członków POLARIS-OPP liczy obecnie:

  • 25 osób uprawnionych do głosowania.

Jako najwyższa władza w stowarzyszeniu zbiera się w trybie zwyczajnym, sprawozdawczym raz na rok i nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego tj. 30 czerwca. Standardowo jest to przełom kwiecień - maj każdego roku. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 4 lata w związku z upływem kadencji organów zarządzania i kontroli. Wnioski pisemne lub ustne do rozpatrzenia przez Walne Zebranie, przedkładane są do dowolnego przedstawiciela Zarządu bądź bezpośrednio podczas jego trwania.

 

Obecny Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP składa się z następujących osób:

  •  Prezes Zarządu - Piotr Nawalkowski
  •  Wiceprezes Zarządu - Michał Goraus
  •  Sekretarz Zarządu - Krzysztof Dwornik

Organ zarządzania zbiera się raz na kwartał podejmując decyzje o bieżącej działalności stowarzyszenia. Wnioski wymagające rozpatrzenia na forum zebrania Zarządu można składać do dowolnego przedstawiciela tego organu lub kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W skład Komisji Inspekcyjnej POLARIS-OPP wchodzą obecnie:

  • Przewodnicząca Komisji Inspekcyjnej - Dorota Niestrój
  • Członek Komisji Inspekcyjnej - Wojciech Noga

Komisja Inspekcyjna zbiera się raz do roku lub częściej wykonując jednocześnie procedury kontrolne Stowarzyszenia. Korespondencje papierową należy kierować na adres siedziby Stowarzyszenia w zamkniętych kopertach z adnotacją do Przewodniczącej Komisji Inspekcyjnej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.