Xølotl

okres realizacji od 1 października 2021r. do 30 września 2023r. Tytuł projektu: "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce". Dotujący: projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny (Konkurs 1). Projekt dotyczy rzadko poruszanej jeszcze w Polsce tematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem, jako jednego z bardzo szybko postępujących zagrożeń środowiska naturalnego (tzw. "ekologii nocy"). W Norwegii i Słowenii istnieją już od dawna krajowe ustawy ograniczające ten problem. W Polsce niestety jeszcze nie. Mimo to na terenie Gminy Jeleśnia powstała społeczna, międzysektorowa inicjatywa utworzenia obszaru czynnej ochrony ciemnego nieba. Założeniem tego projektu jest utrzymanie i wsparcie oddolnej idei mieszkańców i mieszkanek, określonej roboczo mianem "racjonalnej polityki oświetleniowej". Poprzez przeniesienie dobrych praktyk z ww. państw, chcemy metodą partycypacji obywatelskiej podjąć się próby opracowania pierwszej w kraju uchwały krajobrazowej na rzecz gwieździstego nieba. W tym celu zostanie utworzony międzynarodowy komitet naukowy, zainicjowane warsztaty oraz rada dialogu społecznego (z udziałem NGO, JST, MSP oraz młodzieży!) na rzecz ekologii nocy w miejscowości Sopotnia Wielka na Żywiecczyźnie. Efektem będzie konsolidacja różnych grup społecznych, utrzymanie partnerstw, innowacyjna forma poprawy ochrony środowiska nocnego, a także zwiększenie bezpośredniego zaangażowania blisko 500 osób i 150 gospodarstw. Wartością dodaną będzie równoczesne powołanie pierwszego w Norwegii, Parku Ciemnego Nieba (IDSP) w oparciu o współpracę trójstronną (PL-NO-SLO). 

 

 

 

 

Lider projektu       Partner NO       Partner SLO       Partner JST       Partner MSP
Logotyp Stowarzyszenie POLARIS - OPP       Logotyp Bevar morked       Logotyp Dark Sky Slovenia       Logotyp Gmina Jeleśnia       Logotyp About Marketing&Communication

 

 

Ciekawostki:

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

 

Kliknij aby dołączyć.

Zapraszamy na kolejny, trójstronny panel ekspercki z udziałem naukowców ze Słowenii, Norwegii oraz Polski, zajmujących się tematyką zanieczyszczenia sztucznym światłem i racjonalną polityką oświetleniową. Panel będzie miał charakter otwarty z możliwością zadawania pytań poprzez chat lub ustnie na koniec debaty eksperckiej (spotkanie prowadzone w języku angielskim z podstawowym tłumaczeniem na język polski poprzez program Discord). Międzynarodowy zespół poruszy tym razem dwa, następujące tematy: strefy ochronne wokół obserwatoriów astronomicznych oraz sposoby oświetlania dróg za przykładem Norwegii. Końcowym efektem będzie zebranie wspólnych rekomendacji eksperckich, związanych z redukcją nieczyszczenia sztucznym światłem. Spotkanie będzie moderować Andrej Mohar z Dark Sky Slovenia, organizacji partnerskiej projektu "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce", finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Meeting z ekspertem - Krzysztof Kołodziejczak z Bevar mørket, Norwegia. [#121] Czas: 28 gru 2022 20:00 Stavanger / Sopotnia Wielka

Stowarzyszenie POLARIS-OPP zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom.

Temat: Meeting z ekspertem - Krzysztof Kołodziejczak z Bevar mørket, Norwegia. [#121]
Czas: 28 gru 2022 20:00 Stavanger / Sopotnia Wielka

Dołącz do spotkania Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83560810852?pwd=YmNJenphVkp0eHJUb1NLaVo1WUlIUT09 

Flaga Norwegii

Przez dziesięć najbliższych dni licząc od 3 sierpnia, będziemy mieli przyjemność relacjonować Państwu przebieg pierwszego z trzech wyjazdów studyjnych Stowarzyszenia POLARIS - OPP w ramach projektu "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce". Celem obecnego jest Norwegia, gdzie ponad 10-osobowy zespół koordynatorek i koordynatorów naszej organizacji oraz osób współpracujących przy realizacji ww. projektu, odwiedzi naszego Partnera ze Skandynawii, czyli stowarzyszenie Bevar Mørket, a także park Finnskogen gdzie ma powstać oficjalny i pierwszy w Norwegii obszar ochrony ciemnego nieba (IDSP). W programie kilkudniowego pobytu jest także organizacja wspólnego eventu astronomicznego, zwiedzanie Oslo wraz z analizą rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenie światłem oraz konsultacje z osobami mieszkającymi w strefie podbiegunowej, w jaki sposób radzą sobie z ciągłym dniem lub ciągłą nocą. Odbędą się także liczne spotkania w plenerze z przedstawicielami społeczności lokalnej i osób zaangażowanych w ochronę ciemnego nieba oraz wizyta w obserwatorium czy wspólne analizy i pomiary jakości ciemnego nieba w formule "job shadowing".

Sverre Holm, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Oslo oraz Stian Dahl Sommerseth, Uniwersytet w Tromso.

Zapraszamy na kolejny Meeting z ekspertami w ramach projektu "Racjonalna polityka oświetleniowe w praktyce", finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Tym razem ze stowarzyszenia Bevar Mørket z Norwegii naszymi gośćmi będą: Sverre Holm, Department  of Physics, University of Oslo oraz Stian Dahl Sommerseth, University of Tromsø. Wygłoszą oni odpowiednio prelekcje pt. "Light pollution regulations on the Canary Islands" i "Regulating light pollution in Norway`s marine areas". Wystąpienia będą miały miejsce w programie Zoom w formie otwartej i towarzyszyć im będą tłumaczenia na polski język migowy oraz język polski (w formie mieszanej - symultanicznej i konsekutywnej poprzez kanał Discord). Poniżej udostępniamy link do spotkania:

Na koniec kwietnia 2022r. przypada połowa okresu, w którym realizowany jest drugi cykl warsztatów oświetleniowych na terenie Sopotni Wielkiej, w ramach projektu pt. "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce". Tymczasem już końcem marca wpłynął do nas komplet zgłoszeń kolejnych, 40 gospodarstw, których właściciele i właścicielki zainteresowane są udziałem w szkoleniu nt. oświetlenia zewnętrznego wokół swoich posesji z zakresu czynnej redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem. Tak duże zainteresowanie nie tylko spotkało się z pozytywnym odbiorem osób zaangażowanych w realizację działań projektowych, ale i potwierdza fakt społecznego zaangażowania w ubieganie się naszej miejscowości o międzynarodowy tytuł IDSC. W ramach niniejszych warsztatów zespół koordynatorski Stowarzyszenia POLARIS - OPP porusza zagadnienia dot. metod ograniczenia ucieczki zbędnego światła, pomaga w uzyskaniu lepszej efektywności energetycznej oraz doradza jakie oprawy zewnętrzne dobrać, aby jeszcze lepiej chronić naturalne środowisko nocne Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Zakwalifikowane do projektu gospodarstwa odwiedza także zespół techniczny, który bezpłatnie pomaga w prostych czynnościach instalacyjnych, elektrycznych czy monterskich wokół posesji, z uwzględnieniem opraw oświetleniowych zgodnych z tzw. ochroną ciemnego nieba. Efektem tych wysiłków jest m.in. lepsze ukierunkowanie światła, dobór CCT czy też ograniczanie zjawiska przewymiarowania oświetlenia. Pomysłodawców idei funkcjonującego tu od lat obszaru CN-001 cieszy fakt, że większość ze zgłaszanych gospodarstw z terenu Sopotni Wielkiej ma poprawne oświetlenie i tylko część z nich wymaga nieznacznych poprawek. Poniższa grafika przedstawia ten sam budynek jednorodzinny sprzed (zdjęcie A) jak i po (zdjęcie B) wprowadzonych poprawkach, gdzie na dłuższym czasie naświetlania fotografii można zauważyć różnicę w kierunku rozsyłu strumienia świetlnego (z góry w dół), pomimo faktu, że mamy tu do czynienia ze źródłami do 1000 lumenów każdy.

Zdjęcie przedstawia ten sam budynek z widocznym oświeleniem fasadowym, z którego światło zostało ukierunkowane ku dołowi, zamiast w górę.

Projekt Xólotl ("Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce"), przewiduje w jednym ze swoich aktywności, realizację międzynarodowych meetingów edukacyjnych o tematyce wpływu i przeciwdziałania zanieczyszczeniu sztucznym światłem na otoczenie. Prelekcje te, zwane przez nas potoczenie jako Meetingi z Ekspertami jednak z uwagi, że są to meetingi o charakterze międzynarodowym, część z nich będzie prowadzona w języku angielskim w programie Zoom przez zagranicznych gości. W związku z tym uruchomiony został specjalnie odrębny kanał jednoczesnej ścieżki dźwiękowej na platformie Discord, gdzie zapewniamy dodatkowo tłumacza bądź tłumaczkę symultaniczną EN-PL. Aby z niego skorzystać, poniżej udostępniamy link do krótkiego poradnika jak dołączyć do kanału Discord:

 

Instrukcja jak dołączyć do kanału Discord z tłumaczeniem symultanicznym (PDF):