Brorsen

okres realizacji od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2023r. Tytuł: "Light Pollution Think Tank - LPTT". Dotujący: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przedsięwzięcie dofinansowane z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO 4 jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy determinujące działalność naszego środowiska, określanego mianem "Dark Sky Poland" w skutecznym realizowaniu celów misyjnych i rozwojowych. Główną przyczyną problemów będących podstawą wnioskowania o dotację na think-tank była niska świadomość na temat problemu "light  pollution" w Polsce. Drugim problemem determinującym podejmowanie skutecznych działań w wymiarze redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem w naszym kraju jest brak prawnych podstaw kształtowania i prowadzenia polityki oświetlenia zewnętrznego w obowiązującym ustawodawstwie polskim. Grono naukowców, działaczy oraz popularyzatorów tej tematyki określiło katalog zidentyfikowanych (wybranych) potrzeb, wśród których znalazły się m.in.: konieczność skuteczniejszej identyfikacji problemu zanieczyszczenia światłem, niewystarczająca implementacja wyników badań naukowych do życia codziennego w przedmiocie zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego, konieczność wzmocnienia efektywności i promocji miejsc, gdzie świadomie podejmowane są trafne rozwiązania techniczne jak i społeczne, aby przeciwdziałać "light pollution" w Polsce (www.ciemneniebo.pl), potrzeba wzmocnienia oddziaływania wydarzeń o charakterze ogólnokrajowym, jak OKZŚ (www.noc.edu.pl), zbyt mała dostępność do urządzeń i metod pomiarowych zanieczyszczenia światłem czy brak "audytu" nt. stanu zanieczyszczenia światłem w Polsce. Odpowiedzią na te potrzeby jest 6 działań głównych przedsięwzięcia realizowanego w formule think-tanku, do których należy zaliczyć: „Kampania marketingowa” i zwiększanie świadomości społecznej o LP, audyt/raport nt. stanu zanieczyszczenia światłem w Polsce, implementacja rozwiązań think-tanku LP do przestrzeni publicznej, certyfikacja miejsc tzw. ochrony ciemnego nieba w Polsce, wizyta studyjna na Słowenii, Ogólnopolska Konferencja nt. Zanieczyszczenia Światłem 2023 w Toruniu oraz wzmocnienie instytucjonalne samego think-tanku poprzez  przygotowanie i doposażenie zaplecza, wdrożenie procesu zarządzania w oparciu o model 7S czy administracja biura Programu Dark Sky Poland. Formalnie przedsięwzięcie oparte jest o struktury administracyjne i formę prawną Stowarzyszenia POLARIS-OPP jednak think-tank zrzesza znacznie szersze grono osób wywodzących się z różnych środowisk, jak uczelnie wyższe, instytuty badawczo-rozwojowe, centra nauk, organizacje pozarządowe, podmioty samorządowe czy spółki gospodarcze.
 

 Ciekawostki:

 

 

 

Po wielu miesiącach pracy zespołu Light Pollution Think Tanku jest już dostępny w wersji drukowanej i elektronicznej pierwszy w kraju raport Zanieczyszczenie Światłem w Polsce. Przedstawia on stan badań na koniec roku 2022 i stanowi cenne źródło wiedzy o problemie, który możemy zmierzyć wieloma przyrządami, obliczyć wieloma wzorami i przedstawić w różnych ujęciach - jednak zawsze wniosek jest ten sam:
"zanieczyszczenie światłem w Polsce jest powszechne i nasila się; wywiera silną presję na zdrowie ludzi i środowisko naturalne; nie jest interpretowane w polskim systemie prawnym jako zagrożenie oraz nie jest monitorowane przez żadną z państwowych służb".

Raport w formie pliku pdf można pobrać ze strony www.lptt.org.pl/dzialalnosc/raport

 

OAUW w Ostrowiku

 

W dniach 28-30 września 2023r. w Warszawie i Ostrowiku odbyła się konferencja jubileuszowej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Ostrowiku - jubileusz jest podwójny, ponieważ obchodzony w tym roku podwójnie: 75-lecie placówki oraz 50-lecie głównego teleskopu. Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli także przedstawiciele Stowarzyszenia POLARIS - OPP z przedsięwzięcia Light Pollution Think Tank, a także eksperci udzielający się w projekcie "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce". Szczegóły programu można zobaczyć na stronie OAUW w Ostrowiku, a także w nagraniu udostępnionym na kanale YouTube.

 

Zapraszamy do śledzenia wyjazdu zespołu Light Pollution Think Tank do Słowenii! Bieżące informacje oraz zdjęcia z przebiegu podróży można śledzić na naszym profilu Facebook oraz Instagram.

Zapoznaj się z informacjami nt. OKZŚ 2023.W 2023 roku, w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zostanie zorganizowana w Toruniu VII już w cyklu Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. Odbędzie się ona w czasie trwania toruńskiej części obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego, a uczestnicy tego naukowego spotkania będą mogli dodatkowo skorzystać z wybranych wydarzeń towarzyszących Kongresowi dla uczczenia pamięci, pokazania wymiarów działalności i wpływu na kolejne pokolenia badaczy oraz przypomnienia sylwetki wybitnego uczonego i astronoma. W marcu br. pojawił się pierwszy komunikat konferencyjny oraz uruchomiona została strona wydarzenia. Zachęcam do zapoznania się z jej treścią, klikając na powyższą grafikę. Zapraszamy!

Końcem 2022 roku pojawił się wyjątkowy efekt działania Light Pollution Think Tank w ramach przedsięwzięcia finansowanego ze środków NIW-CRSO w ramach PROO 4. Jest nim multidyscyplinarny poradnik pt. "Zanieczyszczenie światłem. Identyfikacja i przeciwdziałanie", którego pierwszy nakład wyniósł 1000 szt. w wysokojakościowym druku na błyszczącym papierze. Druga zaś, poprawiona wersja współfinansowana ze środków Akcji Astroprocent.pl, której dodruk planowany jest na 2023 rok, ma oprócz matowego papieru, nietypową erratę w postaci przeźroczystej wkładki do rozróżniania opraw oświetleniowych, które mniej lub bardziej przyczyniają się do generowania zanieczyszczenia sztucznym światłem. Wersję ujednoliconą można natomiast pobrać z dedykowanej strony pod adresem: https://poradniklptt.gr8.com/  Ten "landing page" pomaga nam w prowadzeniu statystyk pobrań, koniecznych do obliczenia wyników do przedsięwzięcia finansowanego z NIW-CRSO, jak również umożliwia dopisanie swojego adres e-mail do bazy osób zainteresowanych otrzymywaniem kolejnych publikacji opracowanych w ramach przez LPTT. W 2023 roku będzie to m.in. Raport nt. zanieczyszczenia światłem w Polsce czy osiem unikatowych LP-KITów tematycznych, ukazujących problematykę wpływu zjawiska "light pollution" w różnych zagadnieniach i dziedzinach, jak np. biologia roślin, astronomia, zdrowie człowieka, technika oświetleniowa, planowanie przestrzenne, turystyka czy relacje społeczne. Zachęcamy zatem do pobrania poradnika LPTT i zapisania się do bazy powiadomień. 

14 grudnia 2022r. została wybrana ostatecznie najlepsza praca spośród 64 nadesłanych, w odpowiedzi na zorganizowany konkurs opracowania graficznej identyfikacji think-tanku, działającego na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia sztucznym światłem w Polsce. Wizja znaku graficznego, który oficjalnie będzie identyfikował od teraz szerokie grono naukowe i działaczy w tej tematyce, to nie tylko nawiązanie do motywu konferencji OKZŚ, ale i także symbol konsolidacji środowiska, by uzyskiwać lepsze efekty działając razem.

PixabayLight Pollution Think Tank (LPTT) zaprasza grafików (profesjonalnych i amatorów) do udziału w konkursie na logo think-tanku. LPTT to grono specjalistów i naukowców różnych dyscyplin działających na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia sztucznym światłem w Polsce. Logo wyłonione w otwartym konkursie będzie firmowało te działania.


Data nadsyłania prac: 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59


Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są stronie: https://noc.edu.pl/logo/

PixabayNadchodząca zima 2022/2023 z pewnością nie będzie należeć do łatwych pod względem kryzysu energetycznego, o którym coraz głośniej mówi się w mediach. Wysokie ceny energii elektrycznej powodują pilną potrzebę poszukiwania oszczędności, czego pokłosiem jest wyłączanie oświetlenia ulicznego w wielu miejscowościach, a nawet i większych miastach. W związku z powyższym grono naukowców i działaczy zajmujących się problematyką zanieczyszczenia światłem w Polsce, zdecydowało się skierować pismo do Prezydenta RP oraz zainicjować przy tej okazji debatę publiczną nad zrównoważoną polityką oświetlenia zewnętrznego. Kluczową kwestią jest dzisiaj pytanie - czy na pewno potrzebujemy tak dużo światła, które niepotrzebnie ucieka do góry w niebo, na boki w pola i lasy czy w końcu w okna setek domów i mieszkań zlokalizowanych blisko ulic i innych miejsc, gdzie wielokrotnie operuje zupełnie zbędne, sztuczne światło. Poniżej cytujemy treść pisma, które jest również otwartym apelem także do innych organów ustawodawczych, samorządów czy po prostu właścicieli oświetlenia zewnętrznego:

 

"Interdyscyplinarny Light Pollution Think Tank (LPTT) zajmujący się problematyką zanieczyszczenia sztucznym światłem w Polsce, zwraca się z apelem  o poparcie  zaproponowanych poniżej i zainicjowanie pilnie potrzebnych rozwiązań prawnych na szczeblu ogólnokrajowym, zmniejszających emisję nadmiernego światła z oświetlenia zewnętrznego, a tym samym zmniejszających zużycie energii elektrycznej. W dobie kryzysu energetycznego, przed którym w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym stoi cała Europa, w tym także nasz kraj, konieczne jest pilne zastosowanie zrównoważonych i skutecznych rozwiązań, które zapewnią energooszczędność.

W zaistniałej sytuacji rekomendujemy, aby na wzór rozwiązań stosowanych w innych krajach, np. od dnia 2 listopada bieżącego roku na czas kryzysu energetycznego wprowadzić:

 

31 lipca 2022r. w siedzibie Stowarzyszenia POLARIS - OPP w Sopotni Wielkiej odbyło się inauguracyjne zebranie części składu think-tanku, zajmującego się tematyką zanieczyszczenia światłem. Spotkanie miało miejsce w ramach X Festiwalu Ciemnego Nieba, który stał się okazją do przyjazdu wielu osób zainteresowanych zagadnieniem "light pollution" w Polsce i niewątpliwie wpisze się w historię kluczowych wydarzeń podczas edycji 2022. Było to bowiem swoistego rodzaju spotkanie założycielskie think-tanku, na którym wybrany został przewodniczący - dr Sylwester Kołomański z UWr, a także ustalono terminy najbliższych spotkań organizacyjnych (już w formule on-line). Odczytane zostały także główne założenia dofinansowanego przedsięwzięcia w ramach PROO 4 z NIW-CRSO i odbyła się dyskusja nt. podobnych aktywności w formule międzynarodowej z uwagi na obecności niektórych osób wchodzących w skład międzynarodowego panelu eksperckiego PL-NO-SLO. Niestety, spotkanie to było również przyczynkiem do rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2, gdyż kilko uczestniczących naukowców i działaczy wykazało pozytywne wyniki na COVID-19 po powrocie do domu... Na szczęście obyło się bez większych komplikacji, a kolejne spotkania think-tanku będą miały miejsce głównie w formule zdalnej z uwagi na duże odległości dzielące wielu ekspertów i ekspertki zaangażowane w to przedsięwzięcie.