31 lipca 2022r. w siedzibie Stowarzyszenia POLARIS - OPP w Sopotni Wielkiej odbyło się inauguracyjne zebranie części składu think-tanku, zajmującego się tematyką zanieczyszczenia światłem. Spotkanie miało miejsce w ramach X Festiwalu Ciemnego Nieba, który stał się okazją do przyjazdu wielu osób zainteresowanych zagadnieniem "light pollution" w Polsce i niewątpliwie wpisze się w historię kluczowych wydarzeń podczas edycji 2022. Było to bowiem swoistego rodzaju spotkanie założycielskie think-tanku, na którym wybrany został przewodniczący - dr Sylwester Kołomański z UWr, a także ustalono terminy najbliższych spotkań organizacyjnych (już w formule on-line). Odczytane zostały także główne założenia dofinansowanego przedsięwzięcia w ramach PROO 4 z NIW-CRSO i odbyła się dyskusja nt. podobnych aktywności w formule międzynarodowej z uwagi na obecności niektórych osób wchodzących w skład międzynarodowego panelu eksperckiego PL-NO-SLO. Niestety, spotkanie to było również przyczynkiem do rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2, gdyż kilko uczestniczących naukowców i działaczy wykazało pozytywne wyniki na COVID-19 po powrocie do domu... Na szczęście obyło się bez większych komplikacji, a kolejne spotkania think-tanku będą miały miejsce głównie w formule zdalnej z uwagi na duże odległości dzielące wielu ekspertów i ekspertki zaangażowane w to przedsięwzięcie.