Tytuł operacji: "Uruchomienie punktu informacji o ASTROTURYSTYCE wraz z OZE na terenie siedziby Stowarzyszenia POLARIS - OPP w Sopotni Wielkiej."

 

Od 2001 roku na terenie Sopotni Wielkiej, w budynku nr 174 siedzibę posiada Stowarzyszenie POLARIS - OPP (wcześniej w latach 1994-2000 jako Beskidzki Klub Astronomiczny "POLARIS"). Od samego początku obiekt pełni rolę miejsca spotkań, warsztatów, punktu kontaktowego, salę zebrań, a nawet funkcję świetlicy wiejskiej dla mieszkańców jak i miejsce zakwaterowania dla osób przyjeżdżąjących do pobliskiego Obserwatorium Astronomicznego. W ramach operacji przewiduje się uruchomienie dodatkowo publicznie dostępnego punktu informacji o ASTROTURYSTYCE, wspomagającego koncepcję Smart Village dla Sopotni Wielkiej, pretendującej o pierwszy w Polsce, międzynarodowy tytuł International Dark-Sky Community z organizacji IDA w USA. W ramach dofinansowania ma zostać wykonana instalacja OZE na użyczonym budynku siedziby Stowarzyszenia POLARIS - OPP, tj. pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna z elementami modelu heliografu Campbella-Stockesa, jako dodatkowa atrakcja turystyczna i wspomagająca system odnawialnego źródła energii emitowanej przez Słońce. W tym celu oprócz tradycyjnych paneli, zainstalowany zostanie moduł solar trakera z kulą refrakcyjną i soczewką Fresnela, poprawiającymi wzrost efektywności dla fotowoltaiki o ok. 30-55% (w zależności od pory roku). Innowacyjna koncepcja opracowana przy zaangażowaniu współpracowników Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, będzie unikatowa nie tylko w skali regionu, ale i całego kraju. W ten oto sposób na terenie Sopotni Wielkiej oprócz ochrony ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem nocą, zaprezentowana zostanie nowatorska instalacja OZE, analogicznie w oparciu o światło naturalne za dnia. Punkt informacji o ASTROTURYSTYCE będzie funkcjonował nieodopłatnie i będzie ogólnodostępny, a także niekomercyjny. Obsługa będzie świadczyła pomoc i porady oraz udzielała informacji bezpłatnie w ramach prowadzonej działalności popularyzatorsko-edukacyjnej Stowarzyszenia POLARIS – OPP.  Wszystko to przyczyni się do rozwoju lokalnego z uwzględnieniem poprawy życia mieszkańców na terenie wiejskim, dzięki wzmocnieniu miejscowej turystyki o element innowacyjnej ASTROTURYSTYKI.

Innowacyjność operacji przejawia się na trzech płaszczyznach: nastąpi uruchomienie pierwszego w regionie punktu informacyjnego o ASTROTURYSTYCE i ochronie ciemnego nieba, powstanie pierwsza w regionie instalacja paneli fotowoltaicznych z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań z modelu heliografu Campbella-Stockesa, na terenie Sopotni Wielkiej oprócz ochrony ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem nocą, zaprezentowana zostanie nowatorska instalacja OZE w oparciu o światło naturalne za dnia, co jest również jedyną tego typu atrakcją turystyczno-edukacyjną w regionie. Wnioskodawca przewiduje umieszczenie stosownej tablicy informacyjnej, zawierającej dane o LGD „Żywiecki Raj” w miejscu prowadzonej operacji, a także jednym ze sposobów weryfikacji osiągnięcia efektów będzie publikacja w mediach informacji o uruchomieniu punktu informacyjnego o ASTROTURYSTYCE w Sopotni Wielkiej,  przyczyniającego się do promocji LGD „Żywiecki Raj” i obszaru LSR. Operacja w sposób bezpośredni przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń środowiska naturalnego w wyniku instalacji OZE na terenie siedziby Stowarzyszenie POLARIS – OPP. Projektowana instalacja paneli fotowoltaicznych da efektywność na poziomie 10 kWp zaś pompa ciepła dostarczy ok. 16 kW energii cieplnej, w wyniku czego siedziba pełniąca rolę obiektu obsługi turystycznej jak i funkcję świetlicy wiejskiej, zaoszczędzi emisji ok. 2400 kg popiołu, 160 kg pyłu, 280 kg SO2, 48 kg NOx oraz 16 ton CO2 na rok. Projekt przewiduje uruchomienie pierwszego w regionie punktu informacji o ASTROTURYSTYCE w koncepcji rozwojowej Smart Village na terenie Sopotni Wielkiej. Osoby zainteresowane będą mogły od tego momentu uzyskać takie dane jak wykaz firm świadczących usługi przydatne astro-turystyce, wykaz miejsc gdzie można w bezpieczny i legalny sposób obserwować gwiazdy za zgodą właścicieli różnych nieruchomości zlokalizowanych na obszarze ochrony ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem, sprawdzić pogodę oraz otrzymać dostęp do kamer typu all-sky z widokiem nocnego nieba na żywo, itp. Stowarzyszenie POLARIS - OPP jako Wnioskodawca przygotowało kosztorysy inwestorskie, szkice i rysunki sytuacyjne  inwestycji, a także notatki służbowe z przeglądu ofert przy wyborze najkorzystniejszych z nich.