Podstrona zawiera na bieżąco aktualizowane dane dotyczące nazwy, adresu siedziby, numerów identyfikacyjnych nadanych przez odpowiednie urzędy i instytucje oraz inne podstawowe informacje. W tym miejscu publikowane są również numery kont bankowych, na które można dokonywać odpowiednie wpłaty i darowizny.

 

Obecnie organizacja charakteryzuje się następującymi danymi:

  • nazwa pełna: Stowarzyszenie POLARIS – OPP
  • nazwa skrócona: POLARIS-OPP
  • nazwa archiwalna: Beskidzki Klub Astronomiczny “POLARIS”
  • siedziba i adres: Sopotnia Wielka nr bud. 174, 34-340 Jeleśnia, gmina Jeleśnia, powiat Żywiec, woj. śląskie.
  • data założenia: marzec 1994r.
  • data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.12.2001r.
  • data przerejestrowania na organizację pożytku publicznego: 21.02.2005r.
  • organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydz. Gosp. KRS
  • numer KRS-u: 0000076686
  • statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 072748515

 

 • numer NIP: 553-22-26-730
 • konto bankowe przeznaczone na wpłaty pozostałe (konto podstawowe):
  Bank Millennium S.A. – 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258
 • konto bankowe przeznaczone na wpłaty w walucie EUR (konto pomocnicze):
  Bank Millennium S.A. – 35 1160 2202 0000 0003 7418 5725
 • forma działalności: non-profit (organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej)
 • inne informacje: stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową pożytku publicznego