Podstrona zawiera ogólne informacje na temat aktualnego poczetu tj. stanu za rok ubiegły, którego podsumowanie wykonane zostało w sprawozdaniu merytorycznym. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, skład osobowy stowarzyszenia pozostaje do informacji wewnętrznej lub na potrzeby wykonywanej kontroli.

 

 

W 2019 roku w strukturach Stowarzyszenia POLARIS - OPP zarejestrowanych łącznie było 25 osób z terenu całej Polski (w 2018 roku było 21 osób).

 

Poczet łącznie składał się z: 11 koordynatorów, 2 zwyczajny, 5 korespondencyjnych, 4 początkujących, 4 członków honorowych i 3 członków wspierających.

 


Na dzień 31 grudnia 2019 rok, poczet członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP liczył 25 osób fizycznych.

 
 
Chcesz przystąpić w poczet Stowarzyszenia POLARIS - OPP?