Xølotl

okres realizacji od 1 października 2021r. do 30 września 2023r. Tytuł projektu: "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce". Dotujący: projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny (Konkurs 1). Projekt dotyczy rzadko poruszanej jeszcze w Polsce tematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem, jako jednego z bardzo szybko postępujących zagrożeń środowiska naturalnego (tzw. "ekologii nocy"). W Norwegii i Słowenii istnieją już od dawna krajowe ustawy ograniczające ten problem. W Polsce niestety jeszcze nie. Mimo to na terenie Gminy Jeleśnia powstała społeczna, międzysektorowa inicjatywa utworzenia obszaru czynnej ochrony ciemnego nieba. Założeniem tego projektu jest utrzymanie i wsparcie oddolnej idei mieszkańców i mieszkanek, określonej roboczo mianem "racjonalnej polityki oświetleniowej". Poprzez przeniesienie dobrych praktyk z ww. państw, chcemy metodą partycypacji obywatelskiej podjąć się próby opracowania pierwszej w kraju uchwały krajobrazowej na rzecz gwieździstego nieba. W tym celu zostanie utworzony międzynarodowy komitet naukowy, zainicjowane warsztaty oraz rada dialogu społecznego (z udziałem NGO, JST, MSP oraz młodzieży!) na rzecz ekologii nocy w miejscowości Sopotnia Wielka na Żywiecczyźnie. Efektem będzie konsolidacja różnych grup społecznych, utrzymanie partnerstw, innowacyjna forma poprawy ochrony środowiska nocnego, a także zwiększenie bezpośredniego zaangażowania blisko 500 osób i 150 gospodarstw. Wartością dodaną będzie równoczesne powołanie pierwszego w Norwegii, Parku Ciemnego Nieba (IDSP) w oparciu o współpracę trójstronną (PL-NO-SLO). 

 

 

 

 

Lider projektu       Partner NO       Partner SLO       Partner JST       Partner MSP
Logotyp Stowarzyszenie POLARIS - OPP       Logotyp Bevar morked       Logotyp Dark Sky Slovenia       Logotyp Gmina Jeleśnia       Logotyp About Marketing&Communication

 

 

Ciekawostki:

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

 

Za nami Międzynarodowy Tydzień Ciemnego Nieba 2023, który obfitował w szereg różnych prelekcji, spotkań, konsultacji czy też działań rady dialogu społecznego ds. ekologii nocy w Sopotni Wielkiej, w ramach projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”,  finansowanego przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Nikt by się jednak nie spodziewał, że ostatni dzień tego tygodnia zakończy się tak wyjątkowo, gdyż na niebie w Sopotni Wielkiej po raz pierwszy w naszej historii była widoczna tak potężna zorza polarna! Dzięki zastosowanej tutaj racjonalnej polityce oświetleniowej w praktyce, można było podziwiać przepiękne, wielobarwne figury nawet w okolicach zenitu! Ujęciami z tej wyjątkowej sesji fotograficznej dzielimy się z Państwem poniżej, a załodze sieci ALPS z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie dziękujemy za wysłany w porę alert!

 

Transmisja on-line MTCN 2023 z Sopotni Wielkiej.

Transmisja live on-line:

 

 

lub dołącz bezpośrednio do wydarzenia w programie Zoom:

 

MTCN 2023 - dzien I (poniedziałek, 17 kwietnia) - transmisje live z Sopotni Wielkiej.

 

 

Obchody Tygodnia Ciemnego Nieba realizowane są w ramach projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”.

Projekt finansowany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

 

 

 

Zobacz oficjalną stronę IDSW.

Transmisja live on-line:

 

 

lub dołącz bezpośrednio do wydarzenia w programie Zoom:

 

MTCN 2023 - dzien II (wtorek, 18 kwietnia) - transmisje live z Sopotni Wielkiej.

 

 

Obchody Tygodnia Ciemnego Nieba realizowane są w ramach projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”.

Projekt finansowany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

 

 

 

Zobacz oficjalną stronę IDSW.

Transmisja live on-line:

 

lub dołącz bezpośrednio do wydarzenia w programie Zoom:

 

MTCN 2023 - dzien III (wtorek, 19 kwietnia) - transmisje live z Sopotni Wielkiej.

 

 

Obchody Tygodnia Ciemnego Nieba realizowane są w ramach projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”.

Projekt finansowany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

 

 

 

Zobacz oficjalną stronę IDSW.

Transmisja live on-line:

 

lub dołącz bezpośrednio do wydarzenia w programie Zoom:

 

MTCN 2023 - dzien IV (czwartek, 20 kwietnia) - transmisje live z Sopotni Wielkiej od godz. 18:00.

 (zmiana linku - proszę kliknąć raz jeszcze!)

 

Obchody Tygodnia Ciemnego Nieba realizowane są w ramach projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”.

Projekt finansowany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

 

 

 

Zobacz oficjalną stronę IDSW.

Transmisja live on-line:

 

lub dołącz bezpośrednio do wydarzenia w programie Zoom:

 

MTCN 2023 - dzien V (piątek, 21 kwietnia) - transmisje live z Sopotni Wielkiej od godz. 11:00 (z przerwami).

 

Obchody Tygodnia Ciemnego Nieba realizowane są w ramach projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”.

Projekt finansowany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

 

 

 

Zobacz oficjalną stronę IDSW.

Transmisja live on-line:

 

lub dołącz bezpośrednio do wydarzenia w programie Zoom:

 

MTCN 2023 - dzien VI (sobota, 22 kwietnia) - transmisje live z Sopotni Wielkiej od godz. 11:00 (z przerwami).

 

Obchody Tygodnia Ciemnego Nieba realizowane są w ramach projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”.

Projekt finansowany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

 

 

 

Zobacz oficjalną stronę IDSW.

Transmisja live on-line (zakończona)

 

 

Obchody Tygodnia Ciemnego Nieba realizowane są w ramach projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”.

Projekt finansowany przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

 

 

 

Zobacz oficjalną stronę IDSW.

Zobacz wszystkie relacje z MTCN 2023 z Sopotni Wielkiej i nie tylko:

Dzień I ; Dzień II ; Dzień III ; Dzień IV ; Dzień V ; Dzień VI ; Dzień VII

 Zobacz grafik wydarzeń i prelekcji:

 

Międzynarodowy Tydzień Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej.

W ramach projektu "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce", po raz pierwszy na tak dużą skalę realizujemy szereg działań popularyzatorskich i dydaktycznych z zakresu redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem w Sopotni Wielkiej oraz on-line. Wszystko to odbywa się w okresie Międzynarodowego Tygodnia Ciemnego Nieba 2023, kiedy to w wielu krajach i regionach świata podejmowane są aktywności mające na celu tzw. ochronę przed utratą piękna nocnego widoku gwiazd i nie tylko. Pierwszy raz jednak na terenie Sopotni Wielkiej (pretendującej do tytułu International Dark Sky Community), odbędą się tak liczne działania bezpośrednie jak i on-line, do których można zaliczyć m.in. edukację w formie prelekcji naukowców i specjalistek, spotkań w gronie ekspertów Light Pollution Think Tank, wizyt i konsultacji osób z rady dialogu społecznego na rzecz ekologii nocy w gospodarstwach, warsztaty oświetleniowe prowadzone wokół domów przez elektryków, goszczenie grup zorganizowanych z zajęciami o ochronie ciemnego nieba, pokazów nieba czy dyżurów w ramach podprojektu "Observatorium", polegających na monitoringu zmiany społecznej pod względem dobrych i złych praktyk w oświetleniu zewnętrznym na terenie Sopotni Wielkiej i w jej okolicach. Wszystko to będzie relacjonowane i prezentowane w formie bezpłatnej i otwartej dla wszystkich zainteresowanych osób wg. grafiku, który będziemy systematycznie udostępniać na naszym profilu FB.