Vsetin

okres realizacji od 22 lutego 2010 do 30 listopada 2010 rok. Tytuł projektu: "Badawczo-rozwojowe centrum aktywizacji społecznej". Dotujący: Urząd Gminy Jeleśnia. Projekt polegał na organizacji czasu wolnego dla mieszkańców gminy Jeleśnia, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i dzieci, w oparciu o szeroko pojętą tematykę ochrony ciemnego nieba, astronautyki, astronomii i innych dziedzin ścisłych. Dodatkowo działaniom towarzyszyły liczne prace i warsztaty naukowe, wyjazdy badawcze i obserwacje nieba, a także tzw. Pikniki z Astronomią, w których udział brała miejscowa młodzież. W czynne działania zaangażowało się kilkunastu młodych uczestników z Sopotni Wielkiej i okolic, a pośrednio w odbiorze tego projektu uczestniczyło kilkaset osób.
 
 
Ciekawostki:
  • projekt realizowany był w tzw. "czarnym sezonie projektowym", tzn. po odrzuceniu 14 innych wniosków o dotacje w 2010 roku,
  • po raz pierwszy w historii działalności POLARIS-OPP młodzież uczestnicząca w tym projekcie znalazła również zatrudnienie przy działaniach popularyzacyjnych na okres wakacji,
  • przy okazji tego projektu wykorzystano nowe techniki dydaktyczne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu eventowego.