Istria

okres realizacji od 01 kwietnia do 30 września 2007r. Tytuł projektu: „Kierunek - Żywiecczyzna”. Dotujący: Żywiecka Fundacja Rozwoju. W projekcie tym koordynatorzy ze Stowarzyszenia POLARIS – OPP w oparciu o wieloletnie doświadczenie, przygotowali z młodzieżą program do popularyzacji, edukacji i promocji kulturowej oraz naukowej, jaki został wykorzystany w ramach planowanych na okres wiosny i lata warsztatów z dziećmi i młodzieżą. W jego skład weszły takie materiały jak zdjęcia ukazujące uroki Żywieckiego Parku Krajobrazowego, prezentacje fauny i flory, walorów naukowych z zakresu klimatu i obserwacji nieba, dobra kulturowe i społeczne w wersji elektronicznej, fotograficznej itp. Dalszymi działaniami były warsztaty prowadzone za pomocą aparatury własnej oraz specjalistycznego sprzętu dydaktycznego wypożyczonego na tą okazję. Pojedyncza taka prezentacja polegała m.in. na zaangażowaniu do czynnego udziału dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy o liczebności  do 20tys. obywateli, w różnorodne działania naukowe jak obserwacje, doświadczenia, fotografowanie, analizy mikroklimatu lokalnego, ocena ekologiczna itp. Na jesień, objazdowa galeria przewożona również za pomocą Mobilnego Obserwatorium, trafiła do takich miejsc jak GOK-i, urzędy gminy, zaprzyjaźnione organizacje czy też szkoły, aby skutecznie promować walory i cenne elementy lokalnego obszaru Żywiecczyzny.  W projekcie udział wzięło ponad kilkaset osób.
 
 
Ciekawostki: