Ebre

okres realizacji od 01 maja 2007r. do 29 lutego 2008r. Tytuł projektu: „Śląsk na sztaludze”. Wnioskujący: grupa nieformalna Artix. Dotujący: Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu”. Projekt miał na celu przeprowadzenie kilkunastu warsztatów plenerowych na terenie Śląska i Zagłębia oraz okolic przy udziale młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich, jako aktywnej grupy rozwijającej swoje zdolności plastyczne. Ideą tego projektu była wspólna integracja i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu poprzez „wyrwanie się” młodych uczestników z miejskich blokowisk i gęstych osiedli Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i okolic, w których mieszkają na co dzień, celem rozwijania swojego warsztatu artystycznego różnymi technikami jak tempera, węgiel, sepia, ołówek i inne. Efekty prac w plenerze wystawiane były w formie galerii – wernisażu w różnych miejscach związanych z kulturą i sztuką Zagłębia oraz Śląska. Stowarzyszenie POLARIS – OPP jako organizacja wspierająca, użyczyła nie tylko samochodu do przewozu grupy i stanowisk plastycznych, ale również i zaplecza technicznego, merytorycznego jak i finansowego. Łączny udział uczestników: ok. 20 osób.
 
 
Ciekawostki:
  • był to pierwszy projekt w POLARIS-OPP realizowany tylko poza obszarem Żywiecczyzny,
  • swoje "5 minut" miał tutaj dział artystyczny,
  • w ramach projektu powstała galeria prac plastycznych również z zakresu astronomii.