Xsi

okres realizacji od 01 maja do 31 października 2006r. Tytuł projektu: „Miejscowość naszych marzeń”.  Wnioskujący: grupa nieformalna Młodzi modelarze. Projekt o tematyce modelarskiej, dotyczył budowy makiety w skali H0 wyglądu Sopotni Wielkiej w roku 2050. Grupa młodzieży z tej miejscowości postanowiła zaadaptować do tego celu udostępnione przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP pomieszczenie piwniczne i wykonanie kilkumetrowej makiety. Uczestnicy samodzielnie sklejali budynki i kształtowali wygląd ich rodzinnej miejscowości w przyszłości, rozwijając w ten sposób swoją wyobraźnie, aktywne postawy i wrażliwość na otaczający ich świat. Na koniec projektu makietę podświetlono i z pomocą Klubu Polaris rozpoczęto realizację astronomicznych seansów dla klas z lokalnych szkół i gimnazjów. Łączny udział uczestników: ~100 osób. Dotacji udzieliła Narodowa Agencja Programu Młodzież.
 
 
 
Ciekawostki: