Od marca 2003 roku Stowarzyszenie POLARIS - OPP realizuje pierwszy, własny program skierowany do najmłodszych uczestników pt. "Przybliżmy Dzieciom Niebo". U jego podstaw leży nie tylko ogólna popularyzacja astronomii, ale również stwarzanie młodym adresatom możliwości rozwijania tego hobby poprzez wsparcie finansowe, materialne jak i merytoryczne.

 

 

 

Program funkcjonuje w oparciu o coroczne inicjatywy stałe takie jak wakacyjne zjazdy z serii ...ASTRO... czy akcję "1% na astronomię", a także inicjatywy okazjonalne, do których można zaliczyć różnego rodzaju projekty dotacyjne, imprezy popularno-naukowe, czy działania grupy WGW. Od 2003 roku w ramach działań programowych w szkoleniach i obserwacjach udział wzięło ponad 100tys. dzieci i młodzieży szkolnej, a należy dodać, iż koordynowali je wyłącznie wolontariusze będący pasjonatami astronomii i nauk pokrewnych.

 

W naszych działaniach nie liczy się jednak ilość, ale jakość prowadzonych prac na rzecz młodzieży. Nie sposób bowiem wystawić przed szkołą teleskop podczas jednej lub dwóch nocy i uznać to za pełny sukces. Ważne jest, aby młody uczestnik mógł stale pielęgnować swoje zamiłowanie do astronomii oraz miał ku temu możliwości. Często pasja ta staje się sposobem na życie, modelem aktywności społecznej czy też szansą na lepszy rozwój intelektualny.

 

Dlatego też w ramach programu skupiamy się często na indywidualnych uczestnikach, którym staramy się pomóc w miarę możliwości jakimi dysponuje Stowarzyszenie. Obecnie pomoc w "przybliżaniu nieba" młodzież może otrzymać w następujących zakresach:

 

W ramach prowadzonych działań nieustannie poszukujemy środków do realizacji jego celów. Dlatego też zachęcamy do wsparcia programu poprzez jedną z podanych możliwości na podstronie Pomóż nam!.