Kongresy Organizacji Astronomicznych w Polsce - pomysł powołany na wniosek Walnego Zebrania jeszcze w 2004 roku, a przeprowadzony po raz pierwszy w dniach 16-18 września 2005r. w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Impreza zapoczątkowała coroczne spotkania przedstawicieli osób prawnych działających w sferze astronomii i wypracowania w trakcie jej trwania wspólnych kierunków i modelów współpracy na rzecz popularyzacji astronomii wśród społeczeństwa.

 

Zamierzenia te zostały w pewien sposób wprowadzone w czyn, gdyż powszechne głosowanie podczas I KOA zaproponowało wykorzystanie środków z Akcji “1% na astronomię” na cele ochrony i promocji ciemnego nieba jako elementu aktywizującego młodzież i mieszkańców terenów wiejskich do obserwacji astronomicznych. Było to pierwsze realne porozumienie między organizacjami astronomicznymi w kraju skłaniające ku nawiązaniu bliższej współpracy (zawiązanie Federacji Astronomicznej w dalszej przyszłości). W I kongresie udział wzięło 15 instytucji w tym dwie ze Słowacji. Niestety z powodu małej ilości uczestniczących organizacji w późniejszych latach, Walne Zebranie Stowarzyszenia POLARIS - OPP zawiesiło organizację Kongresów od 2008 roku, aż do odwołania.

 

W 2015 roku podobne wydarzenie zorganizowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne, jako I. Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych w Poznaniu.

 

W 2019 roku inne tego typu wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego oraz Fundacji Nicolaus Copernicus w Olsztynie, pod nazwą Space Forum - spotkanie polskich organizacji związanych z astronomią i kosmosem.

 

 

Co warto zobaczyć:

Miejsce organizowanych KOA - Planetarium Śląskie w Chorzowie.

Wzmianka na stronie Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię".

Jeden z efektów kongresowych - apel o ciemne niebo.