W związku z realizacją projektu pt. „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce.” (syg. wewn. Xølotl), ogłaszamy nabór kandydatów i kandydatek na stanowiska do lokalnej rady dialogu społecznego ds. ekologii nocy / ochrony
ciemnego nieba.
Praca na umowę zlecenie w wymiarze zadaniowym (maksymalnie 24 spotkania w trybie raz na miesiąc przez 24 miesiące począwszy od listopada 2021r., również w godzinach popołudniowo-wieczornych), okresowo także w weekendy w związku z charakterem prowadzonej działalności organizacji (bezpośrednio lub zdalny tryb pracy). Wymagania dot. zgłaszanych kandydatur:

 

- osoby powyżej 16 r. ż. zamieszkujące sołectwo Sopotni Wielka w gminie Jeleśnia (od min. 6 m-cy),
- zainteresowanie bądź deklarowane zainteresowanie się problematyką zanieczyszczenia sztucznym światłem (ang. "light pollution"),
- deklaracja chęci czynnego ograniczenia zanieczyszczenia sztucznym światłem na przykładzie własnego gospodarstwa,
- deklaracja udziału w warsztatach oświetleniowych przewidzianych w projekcie,
- dobra komunikacja i otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy w zespole,
- umiejętność osiągania kompromisów i porozumień, uczestnictwa w debacie publicznej z poszanowaniem zasad otwartości i tolerancji poglądów, unikania sytuacji konfliktotwórczych itp.,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Zoom, Teams, poczta elektroniczna, Internet)
- dyspozycyjność minimum raz na miesiąc lub częściej na spotkania typu meeting/debata on-line,
- dyspozycyjność w godzinach popołudniowo-wieczornych, 
- mile widziane osoby posiadające własność lub współwłasność nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sopotni Wielkiej,
- mile widziana motywacja do działań związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu sztucznym światłem,
- mile widziana znajomość problematyki i historii działalności lokalnej Stowarzyszenia POLARIS - OPP i/lub Programu Ciemne Niebo - Polska.


W zakresie obowiązków przede wszystkim będzie:
- uczestnictwo w procesie implementacji działań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem projektu dofinansowanego ze środków EOG (Funduszu Norweskiego) OA-FR - konkurs pierwszy,
- udział w spotkaniach lokalnej rady dialogu społecznego - w miarę możliwości bezpośrednich na terenie Sopotni Wielkiej w okresie od listopada 2021 do września 2023r.,
- współautorstwo prawidłowych praktyk oświetlenia i zarządzania światłem sztucznym wokół posesji,
- uczestnictwo w tworzeniu uchwały krajobrazowej - krajobrazu nocnego / na rzecz gwieździstego nieba etc.,
- współpraca z osobami zasiadającymi w panelu eksperckim ze strony partnerów zagranicznych - Norwegia i Słowenia,
- pomoc w realizacji działań w ramach warsztatów mających na celu minimalizację negatywnych skutków zanieczyszczenia sztucznym światłem,
- inne zadania powierzone czasowo lub stale przez Zarząd pracodawcy zaakceptowane przez osobę zatrudnioną w roli uczestnika bądź uczestniczki rady dialogu społecznego.

 

Zapewniamy:
- umowę zlecenie i zadaniowy czas pracy na terenie Sopotni Wielkiej w projekcie o charakterze społecznym,
- zaświadczenie o czynnym udziale w implementacji międzynarodowego projektu dot. racjonalnej polityki oświetleniowej,
- możliwość stałej współpracy przez 2 lata (okres realizacji projektu dotacyjnego),
- wynagrodzenie zadaniowe określone z góry lub jako zwrot kosztów podróży (diety),
- możliwość zdobycia nowego doświadczenia zawodowego w organizacji popularyzatorskiej, działającej nieprzerwanie od 28 lat i międzynarodowym gronie eksperckim z Norwegii i Słowenii,
- kontakt z polskim gronem naukowym wielu dyscyplin (biologia, astronomia, technika oświetleniowa, prawo, itp.),
- doskonałą kawę różnych rodzajów z profesjonalnego serwisu kawowego - bezpłatnie na miejscu podczas każdego posiedzenia rady dialogu.


Zgłoszenia w wersji korespondencji elektronicznej lub CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro @ polaris.org.pl lub w wersji papierowej na adres Stowarzyszenie POLARIS-OPP, Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia, do odwołania ogłoszenia jako "ZAKOŃCZONE".

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Stowarzyszenie POLARIS - OPP (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zobacz pełną klauzulę RODO: https://www.polaris.org.pl/dzialy-tematyczne/dzial-administracyjno-ksiegowy/539-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-w-procesie-rekrutacji