W związku z realizacją projektu pt. „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce.” (syg. wewn. Xølotl), ogłaszamy nabór kandydatów i kandydatek na stanowiska do międzynarodowego panelu eksperckiego. Praca na umowę zlecenie w wymiarze zadaniowym (min. 6 spotkań w trybie raz na kwartał przez 24 miesięce począwszy od IV kwartału 2021r., również w godzinach popołudniowo-wieczornych), okresowo także w weekendy w związku z charakterem prowadzonej działalności organizacji (przeważnie zdalny tryb pracy). Wymagania dot. zgłaszanych kandydatur:

 

- osoby pełnoletnie, ekspertki i eksperci kierunków nauk ścisłych, technicznych lub humanistycznych / społecznych,
- wykształcenie wyższe, ukończone studia II bądź III stopnia,
- branżowa wiedza ekspercka z zakresu problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem (ang. "light pollution"),
- udokumentowane doświadczenie w zakresie problematyki "light pollution" (np. publikacje, wystąpienia konferencyjne),
- dobra komunikacja i otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Zoom, Teams, poczta elektroniczna, Internet)
- dyspozycyjność minimum raz na kwartał lub częściej na spotkania typu meeting/debata on-line,
- dyspozycyjność w godzinach popołudniowo-wieczornych, 
- mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- mile widziana motywacja do działań związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu sztucznym światłem,
- mile widziana znajomość problematyki i historii działalności lokalnej Stowarzyszenia POLARIS - OPP i/lub Programu Ciemne Niebo - Polska.


W zakresie obowiązków przede wszystkim będzie:
- uczestnictwo w procesie implementacji działań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem projektu dofinansowanego ze środków EOG (Funduszu Norweskiego) OA-FR - konkurs pierwszy,
- udział w spotkaniach międzynarodowego panelu eksperckiego on-line jak i (w miarę możliwości) bezpośrednich na terenie Sopotni Wielkiej w okresie od listopada 2021 do września 2023r.,
- współautorstwo rekomendacji i konsultacji prawidłowych praktyk oświetlenia i zarządzania światłem sztucznym,
- wydawanie opinii w dyscyplinach nauki będących przedmiotem pracy zawodowej / naukowo-badawczej bądź innej, która wiąże się ze zjawiskiem "light pollution" bądź zjawisko to ma wpływ na tą dyscyplinę nauki,
- współpraca z osobami zasiadającymi w panelu eksperckim ze strony partnerów zagranicznych - Norwegia i Słowenia,
- pomoc i weryfikacja działań w ramach warsztatów mających na celu minimalizację skutków zanieczyszczenia sztucznym światłem,
- udział w realizacji serii międzynarodowych prelekcji / meetingów edukacyjnych w formie on-line nt. ekologii nocy i tematach pokrewnych (minimum jedno wystąpienie popularnonaukowe w okresie 24 miesięcy),
- inne zadania powierzone czasowo lub stale przez Zarząd pracodawcy za zgodą osoby zatrudnionej w panelu eksperckim.

 

Zapewniamy:
- umowę zlecenie lub o dzieło i zadaniowy czas pracy,
- zaświadczenie o czynnym udziale w implementacji międzynarodowego projektu dot. racjonalnej polityki oświetleniowej,
- współpracę w przyjaznej atmosferze w zespole osób o wysokim dorobku naukowym w unikatowej dziedzinie,
- możliwość stałej współpracy przez 2 lata (okres realizacji projektu dotacyjnego),
- zakwaterowanie na czas prowadzonych działań bezpośrednich w Sopotni Wielkiej, 
- wynagrodzenie zadaniowe określone z góry,
- możliwość zdobycia nowego doświadczenia zawodowego w organizacji popularyzatorskiej, działającej nieprzerwanie od 28 lat i międzynarodowym gronie eksperckim z Norwegii i Słowenii,
- kontakt z polskim gronem naukowym wielu dyscyplin (biologia, astronomia, technika oświetleniowa, prawo, itp.)


Zgłoszenia w wersji korespondencji elektronicznej lub CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro @ polaris.org.pl lub w wersji papierowej na adres Stowarzyszenie POLARIS-OPP, Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia, do odwołania ogłoszenia jako "ZAKOŃCZONE".

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Stowarzyszenie POLARIS - OPP (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zobacz pełną klauzulę RODO: https://www.polaris.org.pl/dzialy-tematyczne/dzial-administracyjno-ksiegowy/539-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-w-procesie-rekrutacji