Nabór ofert pracy na to stanowisko został zakończony.W związku z realizacją projektu pt. „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce.” (syg. wewn. Xølotl), ogłaszamy nabór kandydatów i kandydatek na stanowisko osoby do koordynacji działań komunikacyjnych (PR). Praca w wymiarze 1/4 etatu na okres 24 miesięcy począwszy od października 2021r., (również w godzinach popołudniowo-wieczornych), okresowo również w weekendy w związku z charakterem prowadzonej działalności organizacji (zadaniowy czas pracy). Wymagania dot. składanych kandydatur:

 

- osoby pełnoletnie, mile widziani pasjonaci kierunków nauk ścisłych lub humanistycznych / społecznych,
- wykształcenie wyższe o kierunku związanym z dziennikarstwem, komunikacją społeczną, filologią bądź podobne,
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
- podstawowa wiedza z zakresu problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem (ang. "light pollution"),
- udokumentowane doświadczenie na stanowisku dot. public relations lub dziennikarstwa (min. 1 rok),
- doświadczenie w realizacji / współrealizacji projektów dotacyjnych (minimum 2 projekty z ostatnich 3 lat),
- dobra komunikacja i otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów medialnych i pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet, programy do tworzenia grafiki np. Canva, Corel, Photoshop, ect. )
- umiejętność organizowania wydarzeń medialnych / briefingów, sporządzania materiałów prasowych itp.,
- szybka umiejętność skutecznej obsługi social mediów,
- dyspozycyjność w godzinach popołudniowo-wieczornych, 
- mile widziane prawo jazdy kat. B oraz znajomość języka angielskiego,
- mile widziana znajomość środowiska mediów w obszarze Żywiecczyzny i okolic,
- mile widziana znajomość problematyki i historii działalności lokalnej Stowarzyszenia POLARIS - OPP i/lub Programu Ciemne Niebo - Polska.


W zakresie obowiązków przede wszystkim będzie:
- organizowanie działań komunikacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem komunikacyjnym projektu dofinansowanego ze środków EOG (Funduszu Norweskiego) OA-FR - konkurs pierwszy,
- utrzymywanie kontaktów z mediami oraz odbiorcami i odbiorczyniami projektu,
- tworzenie treści na podstawie materiałów przekazywanych przez zespół koordynatorski, z panelu eksperckiego, rady dialogu społecznego, z opisów i harmonogramu projektu itp.,
- współpraca z Agencją PR, zespołem koordynatorskim i administracyjnym, młodzieżą, osobami świadczącymi wolontariat itp.,
- koordynacja działań osób świadczących wolontariat w zakresie działań komunikacyjnych organizacji/projektu,
- opracowanie audiospotów, przygotowanie treści włączających, równościowych, współpracę z osobami w roli tłumaczy języka migowego, itp.,
- wsparcie procesu ewaluacji i waloryzacji działań projektowych (także procesu komunikowania),
- publikowanie materiałów i opracowywanie grafik wraz z ich zamieszczaniem na stronie internetowej pracodawcy, social mediach, prowadzenie fanpage projektu, research mediów i nastrojów społecznych etc.,
- obsługa urządzeń będących w dyspozycji organizacji, a w szczególności wyposażenia konferencyjnego, komputerowego, biurowego, etc.,
- inne zadania powierzone czasowo lub stale przez Zarząd pracodawcy.

 

Zapewniamy:
- umowę o pracę bądź zlecenie i zadaniowy czas pracy,
- niepowtarzalną okazję pracy przy jedynym tego typu projekcie dot. czynnej ochrony ciemnego nieba,
- współpracę w przyjaznej atmosferze w zespole osób zaangażowanych na poziomie pasji do nieba,
- regularne wynagrodzenie przez 2 lata określone z góry,
- zakwaterowanie na czas prowadzonych działań bezpośrednich w Sopotni Wielkiej, 
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji popularyzatorskiej, działającej nieprzerwanie od 28 lat,
- pracę przy projekcie o charakterze międzynarodowym i międzysektorowym (NGO-JST-MSP),
- kontakt z polskim gronem naukowym wielu dyscyplin (biologia, astronomia, technika oświetleniowa, prawo, itp.)


CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro @ polaris.org.pl lub w wersji papierowej na adres Stowarzyszenie POLARIS-OPP, Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia, do odwołania ogłoszenia jako "ZAKOŃCZONE".

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Stowarzyszenie POLARIS - OPP (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zobacz pełną klauzulę RODO: https://www.polaris.org.pl/dzialy-tematyczne/dzial-administracyjno-ksiegowy/539-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-w-procesie-rekrutacji