Nabór ofert pracy na to stanowisko został zakończony.W związku z realizacją projektu pt. „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce.” (syg. wewn. Xølotl), ogłaszamy nabór kandydatów i kandydatek na stanowisko osoby do koordynacji współpracy międzynarodowej. Praca w wymiarze 1/3 etatu na okres 24 miesięcy począwszy od października 2021r., (również w godzinach popołudniowo-wieczornych), okresowo również w weekendy w związku z charakterem prowadzonej działalności organizacji (zadaniowy czas pracy). Wymagania dot. składanych kandydatur:

 

- osoby pełnoletnie, mile widziani pasjonaci kierunków nauk ścisłych lub humanistycznych / społecznych,
- wykształcenie wyższe (również niepełne - w toku studiów I lub II stopnia),  
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- podstawowa wiedza z zakresu problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem (ang. "light pollution"),
- udokumentowane doświadczenie na stanowisku dot. współpracy międzynarodowej (min. 1 rok),
- doświadczenie w realizacji / współrealizacji projektów dotacyjnych (minimum 2 projekty z ostatnich 3 lat),
- dobra komunikacja i otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Zoom, Teams, poczta elektroniczna, Internet)
- dyspozycyjność do 10-dniowych wyjazdów typu "job shadowing" w Norwegii i Słowenii (2022-2023r.),
- dyspozycyjność w godzinach popołudniowo-wieczornych, 
- mile widziane prawo jazdy kat. B,
- mile widziana znajomość problematyki i historii działalności lokalnej Stowarzyszenia POLARIS - OPP i/lub Programu Ciemne Niebo - Polska.


W zakresie obowiązków przede wszystkim będzie:
- współorganizowanie działań i procesu implementacji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem projektu dofinansowanego ze środków EOG (Funduszu Norweskiego) OA-FR - konkurs pierwszy,
- prowadzenie korespondencji i utrzymywanie kontaktów z partnerami instytucjonalnymi z zagranicy (on-line, telefonicznie, social media itp.),
- tłumaczenie bieżących tekstów dot. projektu o tematyce zanieczyszczenia sztucznym światłem, działań NGO, rozliczeń i administracji, ewaluacji itp.,
- współkoordynacja spotkań międzynarodowego panelu eksperckiego on-line jak i bezpośrednich na terenie Sopotni Wielkiej,
- współpraca z działem PR, zespołem koordynatorskim i administracyjnym, młodzieżą, osobami świadczącymi wolontariat itp.,
- dbałość o współpracę z partnerami zagranicznymi zaangażowanymi w realizację projektu,
- pomoc i weryfikacja przygotowywania okresowych i końcowych raportów i ewaluacji wraz ze sprawozdaniem finansowym z wydatkowania dotacji na projekt ze strony partnerów instytucjonalnych z Norwegii i Słowenii [PL<->EN],
- pomoc w realizacji seria międzynarodowych prelekcji / meetingów edukacyjnych w formie on-line nt. ekologii nocy i tematach pokrewnych,
- obsługa urządzeń będących w dyspozycji organizacji, a w szczególności wyposażenia konferencyjnego, komputerowego, obserwacyjno-pomiarowego (w tym obsługa teleskopu astronomicznego i aparatu fotograficznego w godzinach popołudniowo-wieczornych),
- inne zadania powierzone czasowo lub stale przez Zarząd pracodawcy.

 

Zapewniamy:
- umowę o pracę bądź zlecenie i zadaniowy czas pracy,
- niepowtarzalną okazję pracy przy jedynym tego typu projekcie dot. czynnej ochrony ciemnego nieba,
- współpracę w przyjaznej atmosferze w zespole osób zaangażowanych na poziomie pasji do nieba,
- regularne wynagrodzenie przez 2 lata określone z góry,
- zakwaterowanie na czas prowadzonych działań bezpośrednich w Sopotni Wielkiej, 
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji popularyzatorskiej, działającej nieprzerwanie od 28 lat,
- pracę przy projekcie o charakterze międzynarodowym i międzysektorowym (NGO-JST-MSP),
- kontakt z międzynarodowym gronem naukowym wielu dyscyplin (biologia, astronomia, technika oświetleniowa, prawo, itp.)


CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro @ polaris.org.pl lub w wersji papierowej na adres Stowarzyszenie POLARIS-OPP, Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia, do odwołania ogłoszenia jako "ZAKOŃCZONE".

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Stowarzyszenie POLARIS - OPP (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zobacz pełną klauzulę RODO: https://www.polaris.org.pl/dzialy-tematyczne/dzial-administracyjno-ksiegowy/539-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-w-procesie-rekrutacji