Nabór ofert pracy na to stanowisko został zakończony.W związku z realizacją projektu pt. „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce.” (syg. wewn. Xølotl), ogłaszamy nabór kandydatów i kandydatek na stanowisko osoby do koordynacji głównej projektu. Praca w wymiarze 1/2 etatu na okres 24 miesięcy począwszy od października 2021r., (również w godzinach popołudniowo-wieczornych), okresowo również w weekendy w związku z charakterem prowadzonej działalności organizacji (zadaniowy czas pracy). Wymagania dot. składanych kandydatur:

 

- osoby pełnoletnie, mile widziani pasjonaci kierunków nauk ścisłych lub humanistycznych / społecznych,
- wykształcenie wyższe (preferowane magisterskie o kierunku komunikacji społecznej lub NGO) 
- podstawowa wiedza z zakresu problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem (ang. "light pollution"),
- doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej (minimum 2 lata),
- doświadczenie w koordynacji / współkoordynacji min. 2 projektów dotacyjnych o charakterze międzynarodowym,
- udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (minimum 2 lata),
- umiejętność zarządzania zespołem oraz realizacji projektów dotacyjnych (minimum 3 projekty >100 tys. zł.),
- znajomość podstaw księgowości i administracji w jednostkach typu non-profit,
- dobra komunikacja i otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami/uczestnikami warsztatów,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet)
- umiejętność przemawiania, prowadzenia warsztatów żywym słowem,
- dyspozycyjność w godzinach popołudniowo-wieczornych, 
- mile widziane prawo jazdy kat. B,
- mile widziana znajomość problematyki i historii działalności lokalnej Stowarzyszenia POLARIS - OPP i/lub Programu Ciemne Niebo - Polska.


W zakresie obowiązków przede wszystkim będzie:
- kierowanie funkcjonowaniem zespołu koordynatorskiego w Sopotni Wielkiej jak i zdalnie, w skład którego wejdą pracownicy administracji, działu PR, współpracy międzynarodowej, komitetu naukowego / panelu ekspertów oraz rady dialogu społecznego z przedstawicielami JST i młodzieży lokalnej,
- organizowanie działań i procesu implementacji projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków EOG (Funduszu Norweskiego) OA-FR - konkurs pierwszy,
- koordynowanie i zarządzanie wydarzeniami, spotkaniami, działaniami on-line, warsztatami terenowymi w obszarze CN-001, wydatkami, zapleczem merytorycznym oraz technicznych wg. potrzeb wynikających z realizacji grantu,
- dbałość o współpracę z partnerami krajowymi, zaangażowanymi w realizację projektu,
- przygotowywanie okresowych i końcowych raportów i ewaluacji wraz ze sprawozdaniem finansowym z wydatkowania dotacji na projekt,
- zarządzanie kadrą wolontariuszy i przestrzeganie przepisów BHP i ochrony ppoż. oraz wymaganiami ergonomii ochrony środowiska (w tym przede wszystkim tzw. "ekologii nocy"),
- obsługa urządzeń będących w dyspozycji organizacji, a w szczególności wyposażenia konferencyjnego, komputerowego, obserwacyjno-pomiarowego (w tym obsługa teleskopu astronomicznego w godzinach popołudniowo-wieczornych),
- inne zadania powierzone czasowo lub stale przez Zarząd pracodawcy.

 

Zapewniamy:
- umowę o pracę bądź zlecenie i zadaniowy czas pracy,
- niepowtarzalną okazję pracy przy jedynym tego typu projekcie dot. czynnej ochrony ciemnego nieba,
- współpracę w przyjaznej atmosferze w zespole osób zaangażowanych na poziomie pasji do nieba,
- regularne wynagrodzenie przez 2 lata określone z góry,
- zakwaterowanie na czas prowadzonych działań bezpośrednich w Sopotni Wielkiej, 
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji popularyzatorskiej, działającej nieprzerwanie od 28 lat,
- pracę przy projekcie o charakterze międzynarodowym i międzysektorowym (NGO-JST-MSP),
- kontakt z gronem naukowym wielu dyscyplin (biologia, astronomia, technika oświetleniowa, prawo, itp.)


CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro @ polaris.org.pl lub w wersji papierowej na adres Stowarzyszenie POLARIS-OPP, Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia, do odwołania ogłoszenia jako "ZAKOŃCZONE".

 

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Stowarzyszenie POLARIS - OPP (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zobacz pełną klauzulę RODO: https://www.polaris.org.pl/dzialy-tematyczne/dzial-administracyjno-ksiegowy/539-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-w-procesie-rekrutacji