W związku z realizacją projektu pt. „Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej nieopodal Obserwatorium Astronomicznego” (syg. wewn. Ż-Vela), ogłaszamy nabór kandydatów na stanowisko kierownika kompleksu wielofunkcyjnego (KZIS 134990). Praca w wymiarze 0,5 etatu począwszy od marca 2018r., w godzinach popołudniowo-wieczornych, okresowo również w weekendy w związku z charakterem prowadzonej działalności organizacji.
Wymagania dot. składanych kandydatur:

 

- osoby pełnoletnie, mile widziani pasjonaci kierunków nauk ścisłych lub humanistycznych / społecznych,
- wykształcenie wyższe (preferowane posiadanie uprawnień pedagogicznych), 
- podstawowa wiedza z zakresu astronomii i umiejętność obsługi teleskopów, 
- doświadczenie  w pracy z młodzieżą i grupami zorganizowanymi,
- doświadczenie min. 2 lata w pracy na stanowisku kierowniczym,
- umiejętność pracy w grupie,
- dobra komunikacja i otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami/uczestnikami warsztatów,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet)
- umiejętność przemawiania, prowadzenia warsztatów żywym słowem,
- dyspozycyjność w godzinach popołudniowo-wieczornych, 
- mile widziane prawo jazdy kat. B.


W zakresie obowiązków przede wszystkim będzie:
- kierowanie funkcjonowaniem kompleksu pomieszczeń w Sopotni Wielkiej, w skład którego wchodzą m.in. sala projekcyjno-konferencyjna, obserwatorium astronomiczne, biblioteka z czytelnią, sala komputerowa, zaplecze pełniące funkcję świetlicy wiejskiej, punkt pomiaru jakości środowiska naturalnego i inne,
- organizowanie czasu wolnego młodzieży w godzinach pozalekcyjnych, prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjno-kulturalnym, oprowadzanie grup zorganizowanych i obsługa klientów/uczestników warsztatów,
- koordynowanie i animowanie wydarzeń, spotkań, odczytów, konferencji oraz innych działań o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, turystycznym, a także wszelkich innych aktywności mających tam miejsce i zgodnych z celami inwestycyjnymi,
- dbałość o współpracę z podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie kompleksu,
- podejmowanie decyzji co do kolejności wykorzystania kompleksu względem zainteresowanych,
- zarządzanie kadrą wolontariuszy i przestrzeganie przepisów BHP i ochrony ppoż. oraz wymaganiami ergonomii ochrony środowiska (w tym tzw. ekologii nocy),
- obsługa urządzeń będących w dyspozycji kompleksu, a w szczególności wyposażenia konferencyjnego, komputerowego, obserwacyjno-pomiarowego (w tym obsługa teleskopu astronomicznego w godzinach popołudniowo-wieczornych),
- inne zadania powierzone czasowo lub stale przez Zarząd pracodawcy.


CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro @ polaris.org.pl lub w wersji papierowej na adres Stowarzyszenie POLARIS-OPP, Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia, najpóźniej do dnia 23 lutego 2018r. włącznie (decyduje data wpływu).


W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie POLARIS-OPP dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922, z poz. zm.)"