Ogólnopolska Akcja "1% na astronomię". Akcja mająca na celu zwrócenie uwagi podatników odprowadzających podatek dochodowy  do Urzędu Skarbowego, na możliwość przekazania 1% odpisu na cel popularyzacji astronomii i aktywizacji społeczeństwa w tym zakresie.

 

Ogłoszona 25 lutego 2005r. przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzona przez majowe Walne Zebranie. Stowarzyszenie POLARIS jako pierwsza, astronomiczna organizacja pożytku publicznego w Polsce podjęła się zbiórki tych funduszy na jeden, ogólnokrajowy cel umożliwiając w ten sposób odprowadzanie odpisów podatkowych wszystkim zainteresowanymi miłośnikom astronomii i organizacjom tego typu. Jawne formy wydatkowania, oficjalna strona www.astroprocent.pl i oficjalne rozliczanie tych funduszy, umożliwiły na tej podstawie zbudować pierwszą tego typu (opartą o mechanizm 1%) w Polsce, ogólnopolską koalicję akcji, do której przyłączyło kilkanaście instytucji i podmiotów prawnych. Wysiłki te umożliwiły zebranie łączne ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych na popularyzację i wspieranie astronomii amatorskiej w Polsce, a w szczególności działania na rzecz ochrony ciemnego nieba w naszym kraju (zarówno działania "miękkie" typu publikacje, wydawanie materiałów, sympozja, konferencje itp., jak i "twarde" - inwestycje pilotażowe w oświetlenie uliczne, wsparcie zakupu opraw do obszarów ochrony ciemnego nieba, dotacje na rozwój astroturystyki czy budowę punktów pomiarowych "light pollution" itp.).

 

 

Co warto zobaczyć:

Oficjalna strona Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię"

Na co przeznaczane są fundusze Akcji.

Kto przyłączył się do ogólnopolskiej koalicji Akcji.