W imieniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Stowarzyszenia POLARIS-OPP serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2019 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2019r. o godz. 14:00 w sali Kominkowej Zamku w Łodygowicach, przy ulicy Królowej Jadwigi 6. Inicjatorem spotkania jest Stowarzyszenie POLARIS-OPP, a gospodarzem Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, współtworzonej przez naszą organizację od samych początków jej istnienia. Prowadzącymi  spotkanie będą przedstawiciel NIW-CRSO z Warszawy, a także ekspert oceniający wnioski związany z POLARIS-OPP.
 
 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publicznem. Celem strategicznym Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) jest budowa silnego, sprawnego, różnorodnego i niezależnego sektora organizacji obywatelskich.

Podczas spotkania przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przybliży Państwu regulamin konkursu FIO 2019, założenia programu PROO oraz odpowie na pytania związane z tymi programami.

Zainteresowane programem podmioty będą miały możliwość skorzystania z konsultacji eksperta NIW-CRSO pana Piotra Nawalkowskiego, będącego w gronie ekspertów oceniających wnioski składane do programów FIO i PROO.
 
Natomiast inicjatorem tego spotkania jest również Stowarzyszenie POLARIS - OPP, które zgodnie z  paragrafem 6 Statutu, realizuje swoje cele m.in. poprzez "współpracę i wspieranie innych podmiotów organizacyjnych oraz osób indywidualnych działających w zakresie realizacji celu statutowego włącznie z udostępnianiem wyników działań Stowarzyszenia do własnych prac naukowych", a także "udzielanie pomocy merytorycznej, technicznej, społecznej, personalnej i doradczej na rzecz sektora społecznego, samorządowego i gospodarczego w zakresie dziedzin reprezentowanych przez działy tematyczne i angażujące do aktywności osoby zagrożone defaworyzacją społeczną". 
 
Zgłoszenie na spotkanie 8 stycznia 2019r. należy dokonać poprzez formularz prowadzony przez LGD "Żywiecki Raj":
 
 
 

 
Dodatkowo mamy przyjemność poinformować, że w związku z prowadzoną współpracą z Gminą Jeleśnia, od stycznia 2019 roku uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny w zakresie wsparcia przy opracowywaniu wniosków na projekty dotacyjne dla lokalnych organizacji pozarządowych w tejże gminie. Porady jak i pomocy w aplikacji o zewnętrzne fundusze będzie można uzyskać we wtorki i czwartki od godz. 14:00 do 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia POLARIS - OPP w Sopotni Wielkiej jak i okresowo w Urzędzie Gminy Jeleśnia.
 
Szczegóły wkrótce na stronie www.jelesnia.pl