1% na astronomię Drukuj

Ogólnopolska Akcja "1% na astronomię". Akcja mająca na celu zwrócenie uwagi podatników odprowadzających podatek dochodowy  do Urzędu Skarbowego, na możliwość przekazania 1% odpisu na cel popularyzacji astronomii i aktywizacji społeczeństwa w tym zakresie.

 

Ogłoszona 25 lutego 2005r. przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzona przez majowe Walne Zebranie. Stowarzyszenie POLARIS jako pierwsza, astronomiczna organizacja pożytku publicznego w Polsce podjęła się zbiórki tych funduszy na jeden, ogólnokrajowy cel umożliwiając w ten sposób odprowadzanie odpisów podatkowych wszystkim zainteresowanymi miłośnikom astronomii i organizacjom tego typu. Jawne formy wydatkowania, oficjalna strona www.astroprocent.pl i oficjalne rozliczanie tych funduszy, umożliwiły na tej podstawie zbudować Ogólnopolską Koalicję Akcji, do której przyłączyło kilkanaście instytucji i podmiotów prawnych. Wysiłki te umożliwiły zebranie już łączne ponad 20 tys. zł. na popularyzację i wspieranie astronomii amatorskiej w Polsce (łączny wynik do 2009 roku). 

 

 

 

 

Co warto zobaczyć:

Oficjalna strona Ogólnopolskiej Akcji "1% na astronomię"

Na co przeznaczane są fundusze Akcji.

Kto przyłączył się do ogólnopolskiej koalicji Akcji.