Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – „Zapotok”, 19.01.2018 Drukuj

Wyniki badań jakości powietrza  w Sopotni Wielkiej – „Zapotok”, okolice siedziby POLARIS-OPP:
Data i godzina: 19 stycznia 2018r., godz. 18:00.
Metoda badania: czujnik laserowy SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:             10          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:             28­↑       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             24           [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      2oC        
Wilgotność powietrza: 70%
Uwagi:                 brak wiatru, wyczuwalny dym w powietrzu
Osoba sporządzająca:       Weronika Janik

 

 

 

 

 Poczytaj więcej o naszym projekcie:

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia – edycja 2017”.