Zapowiedzi 2018


21 listopada 2018r.
Jubileusz 10-lecia wizyty astronauty
George'a D. Zamka na YSS!
 

Zobacz namiot WOCN

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.

Piknik z AstronomiąDział ekologiczny

 

Powołany w 2003 roku w pierwotnej nazwie działu EKO-MET zajmującego się szeroko pojętą tematyką okołoastronomiczną (przyroda, ochrona środowiska, meteorologia, życie na Ziemi). Przez kilka lat dział funkcjonował osobno obok działu meteorologicznego, jednak po 2012 roku został ponownie scalony z działem ekologicznym i pozostał pod niniejszą nazwą.     

Do zadań tego działu należą wszelkie inicjatywy związane z tematyką ochrony fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Żywieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzenie działań szkoleniowych i współpraca z organizacjami o tym profilu działalności. Obecnie dział sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem dydaktyczno-pomiarowej stacji ASTROMETEO, prowadzi działania popularyzatorskie z zakresu meteorologii wśród dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty w postaci prognozowania pogody na obserwacje astronomiczne czy też analizy stanu jakości środowiska naturalnego w Sopotni Wielkiej.

Dział ekologiczny wykazuje się w szczególności:

Obecnie dział koordynuje członkini - Anna Zając.

 

 

 

                  
                  
                  

 Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – 08 kwietnia 2018r. Drukuj Email

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Stara Wieś
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,8       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Amelia Majerz

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – okolice wodospadu
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        6,8       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Wiktoria Dunat

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Kamieniec
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        7,8       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Wiktoria Dunat

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Bory
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        5↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Gabriela Witas

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – koniec drogi do Grygusi
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        5↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Natalia Gruszka

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Stara Wieś, droga do gronia
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        7,2       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Wojciech Widuch

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Grygusie
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        8,4       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Dominika Dędys

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Za woda, droga na Krzyżowski Groń
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        5↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Dominika Pierlak

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Średniówka
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        5,5↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Łukasz Pierlak

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – okolice rozlewni
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        4↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Kamil Dędys

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Kordon
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        8,4       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:      Kamil Dędys

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – Stara Wieś, Kocojec
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        7,2       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Klemens Łysień

 

Wyniki badań próbek gleby w obszarze Sopotnia Wielka – okolice piekarni
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Poziom pH:        8,4       [dop. 6,5 – 9,5]
Osoba sporządzająca:       Konrad Marfiany

 


Więcej…
 
Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – Potok Pierlaków, 08.04.2018r. Drukuj Email

Wyniki badań wody powierzchniowej w obszarze Sopotnia Wielka – Potok Pierlaków:
Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 19:50.
Metoda pobrania próbki: pojemnik niejałowy, czysty.
Miejsce badania: siedziba Stowarzyszenia POLARIS – OPP
Metoda badawcza: paski wskaźnikowe.
Swobodny chlor:             0,5          (dop. < 0,3 ppm (mg/l)]
Poziom pH:        6,2↓       [dop. 6,5 – 9,5]
Całkowita zasadowość:       40           [dop. <= 240 ppm (mg/l)]
Uwagi:               ciek wodny z nurtem bieżącym
Osoba sporządzająca:       Dominika Pierlak


Więcej…
 
Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – przy siedzibie POLARIS-OPP, 08.04.2018r. Drukuj Email

Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – przy siedzibie POLARIS-OPP:
Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 16:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            12,5↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            17,5       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             13         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      22oC        
Wilgotność powietrza:   36%
Uwagi:                 porywisty wiatr, pomiar przy ulicy

 

Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 18:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            13↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            15,5       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             24         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      20oC        
Wilgotność powietrza:   39%
Uwagi:                 porywisty wiatr, pomiar przy ulicy

 

Data i godzina: 08 kwietnia 2018r., godz. 20:00.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:            16↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            31,5↑       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             26         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      15oC        
Wilgotność powietrza:   55%
Uwagi:                 porywisty wiatr, pomiar przy ulicy, widoczny dym z okolicznych kominów
Osoba sporządzająca:      Kamil Dędys

 

Więcej…
 
Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – droga do Grygusi, 07.04.2018r. Drukuj Email

Wyniki badań jakości powietrza w Sopotni Wielkiej – droga do Grygusi:
Data i godzina: 7 kwietnia 2018r., godz. 15:45.
Metoda badania: czujnik SHE101
Miejsce badania: pomiar na zewnątrz, ręczny.  
Pył zawieszony PM1:           20,5↑          [dop. śr. 10μg/m3]
Pył zawieszony PM2,5:            24       [dop. śr. 25μg/m3]
Pył zawieszony PM10:             37         [dop. śr. 50μg/m3]
Lotne związki organiczne VOC:        0,01                [dop. śr. 0,08 mg/ m3]
Temperatura zewn.:      17oC        
Wilgotność powietrza:   43%
Uwagi:                 lekki wiatr
Osoba sporządzająca:     Natalia Gruszka i Wiktoria Dunat

 

Więcej…
 
Wyniki z badań segregacji odpadów na terenie Sopotni Wielkiej, 19.03.2018r Drukuj Email

Wyniki z badań segregacji odpadów na terenie Sopotni Wielkiej, 19.03.2018r.:

W dniu 19 marca 2018r. w godz. 6:00 - 8:30 młodzież lokalna wraz z koordynatorami Stowarzyszenia POLARIS - OPP wykonała analizę ilościowa wystawianych przez mieszkańców Sopotni Wielkiej worków z odpadami do wywózki. Uzyskano następujące wyniki:

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 13

Harmonogram 2018

Polecamy

 

Zdobądź działkę...

Wesprzyj nas!

Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Partnerzy

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 
 

 


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 / 32 749-28-19 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258