Działania w 2019 roku


Projekt:
"Sferyczny ogród badawczy"
 

Zobacz namiot WOCN

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.

Piknik z AstronomiąVindemiatrix A
okres realizacji od 01 maja do 30 września 2006r. Tytuł projektu: „ASTROSTAŻE 2006”. Projekt – wymiana miał na celu poznanie i skatalogowanie międzynarodowych form pracy z młodzieżą defaworyzowaną z zastosowaniem innowacyjnych metod pracy jakimi są nauki ścisłe, a w szczególności astronomia i dziedziny pokrewne. Poprzez wymianę doświadczeń, metod działań i wiedzy podczas dwutygodniowego spotkania polskiej i słowackiej grupy w Sopotni Wielkiej, opracowana została międzynarodowa lista pomysłów do wykorzystania w przyszłości jako przykłady aktywizacji młodzieży. Uniwersalna lista powstała w oparciu o szereg zajęć w jakich uczestniczyły obie, 8-osobowe grupy z Polarisu i nieformalnej grupy Gemma ze Słowacji. W projekcie łącznie udział wzięło 18 uczestników wymiany międzynarodowej i ok. 50 przedstawicieli młodzieży lokalnej oraz kilku specjalistów. Dotującym była Narodowa Agencja Programu Młodzież.
 
 
 
Ciekawostki:
 
 
 

Harmonogram 2019

Polecamy

 

Zdobądź działkę...

Wesprzyj nas!

Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Partnerzy

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258