Działania w 2019 roku


Projekt:
"Sferyczny ogród badawczy"
 

Zobacz namiot WOCN

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.

Piknik z AstronomiąAcubenus
Okres realizacji od maja do listopada 2002r. Tytuł projektu: „Analizy rojów meteorowych prowadzonych przez młodzież defaworyzowaną”. Głównym jego celem było zainteresowanie astronomią młodzieży defaworyzowanej z regionów wiejskich takich jak Sopotnia Wielka i okolice. Dzięki temu młodzież wzbogacała swoją wiedzę o kosmosie, znajdowała zajęcie i swoje pierwsze hobby, eliminowała kontakty z miejscami lub czynnościami z pogranicza społecznego jak np. nocne libacje alkoholowe itp., zmieniała swoje codzienne zajęcia z pasywnych na aktywne i samodzielnie starała się walczyć z dysfunkcjami społecznymi jakie występują na tym terenie (alkoholizm, narkomania, rodziny patologiczne, bezrobocie, życiowa próżność zajęciowa i in.). Z projektu wynikały także duże pożytki astronomiczne w postaci osiągnięcia wysokiej liczby godzin obserwacji meteorów na nocnym niebie, oraz możliwość prezentacji swoich wyników na konferencji IMC we Fromborku i OZMA 2002 w Królikowie. Realizatorami była 11-to osobowa grupa klubowiczów z Polarisu, a czynności zarządzające projektem podejmowała Rada Finansowa Polarisu. Sumarycznie udział wzięło 150 dzieci i młodzieży z terenów Sopotni Wielkiej i okolic.
 
 
Ciekawostki:
 
 

Harmonogram 2019

Polecamy

 

Zdobądź działkę...

Wesprzyj nas!

Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Partnerzy

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258