Dane z Sopotni Wielkiej.

Działania w 2019 roku


Projekt:
"Sferyczny ogród badawczy"
 

Nasze działania

 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania
 • Nasze działania

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.

Logowanie

Składki członkowskie Drukuj Email
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP z dn. 03.05.2020r., składki członkowskie na okres 2020/2021 rok wynoszą 30zł. za miesiąc od osoby, za wyjątkiem członków wspierających. 
 
Z uwagi na czas pandemii, apelujemy o regularne dokonywanie wpłat tzw. stałym przelewem bankowym na poniższy numer konta:
 
Stowarzyszenie POLARIS - OPP
Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258
 
Zgodnie ze Statutem POLARIS-OPP składki członkowskie nie pobiera się od członków honorowych oraz na podstawie decyzji Walnego Zebrania, jednorazowo także od osób, które otrzymały Tytuł Polarisowca Roku.
 
Dłuższy termin spłaty lub częściowe umorzenie przysługuje również członkom poniżej 16-go roku życia, jeśli złożą pisemny wniosek do Zarządu Stowarzyszenia i zostanie on rozpatrzony pozytywnie. 
 
Zaleganie z opłatą składki członkowskiej bez podania powodu przez okres dłuższy niż 1 rok, powoduje zawieszenie praw członkowskich na podstawie decyzji Zarządu POLARIS-OPP. Brak uregulowanych składek członkowskich za dany rok, uniemożliwia w wielu przypadkach skorzystanie z licznych przywilejów i ulg określonych w Ofercie członkowskiej w tym bezpłatnego zakwaterowania w siedzibie POLARIS-OPP. 
 
 

 

Co na niebie w 2020r.


Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Zdobądź działkę...

Wesprzyj nas!

Partnerzy

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258