Zapowiedzi 2019


Projekt:
"Sferyczny ogród badawczy"
 

Zobacz namiot WOCN

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.

Piknik z AstronomiąKOA Drukuj Email

Kongresy Organizacji Astronomicznych w Polsce - pomysł powołany na wniosek Walnego Zebrania jeszcze w 2004 roku, a przeprowadzony po raz pierwszy w dniach 16-18 września 2005r. w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Impreza zapoczątkowała coroczne spotkania przedstawicieli osób prawnych działających w sferze astronomii i wypracowania w trakcie jej trwania wspólnych kierunków i modelów współpracy na rzecz popularyzacji astronomii wśród społeczeństwa.

 

Zamierzenia te zostały w pewien sposób wprowadzone w czyn, gdyż powszechne głosowanie podczas I KOA zaproponowało wykorzystanie środków z Akcji “1% na astronomię” na cele ochrony i promocji ciemnego nieba jako elementu aktywizującego młodzież i mieszkańców terenów wiejskich do obserwacji astronomicznych. Było to pierwsze realne porozumienie między organizacjami astronomicznymi w kraju skłaniające ku nawiązaniu bliższej współpracy (zawiązanie Federacji Astronomicznej w dalszej przyszłości). W I kongresie udział wzięło 15 instytucji w tym dwie ze Słowacji. Niestety z powodu małej ilości uczestniczących organizacji w późniejszych latach, Walne Zebranie Stowarzyszenia POLARIS - OPP zawiesiło organizację Kongresów od 2008 roku, aż do odwołania.

 

Co warto zobaczyć:

Miejsce organizowanych Kongresów - Planetarium Śląskie w Chorzowie.

Sprawozdania z trzech tego typu imprez.

Jeden z efektów kongresowych - apel o ciemne niebo.

 

 

 


 

 

Harmonogram 2019

Polecamy

 

Zdobądź działkę...

Wesprzyj nas!

Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Partnerzy

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 / 32 749-28-19 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258