Pierwszy kwartał 2014 roku otwieramy 48. numerem Biuletynu POLARIS, który wydany został w błyszczącej wersji druku nakładem kilkudziesięciu sztuk docierających do prenumeratorów wraz z dodatkami, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz został opublikowany na podstronie działu redakcyjnego naszej organizacji jako PDF. W tym numerze dowiemy się m.in. dlaczego rok 2014 jest tak wyjątkowy dla Stowarzyszenia POLARIS-OPP, jakie efekty uzyskał Program Ciemne Niebo w redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem w Bieszczadach oraz o inwestycji w nieruchomość pod nowe miejsce obserwacyjne w Sopotni Wielkiej. Znajdziemy także zdjęcie kwartału pochodzące ze Stężnicy i zwiastun obserwatorium astronomicznego w obszarze ochrony ciemnego nieba CN-001. Tym razem do periodyku załączane były egzemplarze map Beskidu Żywieckiego oraz przewodnik kieszonkowy wydany nakładem Śląskiej Organizacji Turystycznej uwzględniający ASTROTURYSTYKĘ.

 

 

 

 Więcej...     >>